Categories
Investeerimine: raha sinu eest tööle

E-töötuba “Võhikust investoriks” ja investeerimine oma tulevikku

Kui käisin oma viimase tööandja juures töövestlusel, siis tundus, et see ongi see töökoht, mida olen juba aastaid otsinud. Juba varasemalt olin oma CV-sse lisanud enda ootused töö ja tööandja suhtes ning tundus, et kõik justkui klapib.

Ka tööandja oli arvamusel, et mina võiksin sinna hästi sobida ja edukas olla ning isegi palganumbrid tõotasid olla täiesti rahuldavad isegi minu eesmärke arvestades.

Isegi tööaeg tundus ideaalne, sest võisin soovi korral teha suure osa tööst kodust töötades ning kontor asus umbes 15 minuti jalutuskäigu kaugusel.

Võiks öelda, et see kõik oli ehk isegi liigagi ilus, aga see võimaldas mul oma armsa neiuga ühes linnas elada ja rohkem aega koos veeta, nii et ilmselt mingil määral olin valmis ka leppima, kui asjad päris nii ilusad ei ole.

Ausaltöeldes eeldasingi, et palganumber saab vähemalt esialgu olema ilmselt kuni 50% väiksem, kui vestlusel lubati ja olin valmis 2-3 kuu jooksul selle vahe jagu kulusid oma investeeringute abil katma.

Siiski pidi tegemist olema hea töökohaga, sest kandidaatide valikuprotsess oli päris mitme etapiline ja korduvalt mainiti, et seda tehakse sellepärast, et kohtade arv on väga piiratud ja kes sinna tööle saavad, need ka jäävad, nii et tulevikus ilmselt niipea enam uusi töötajaid ei võeta.

Mesinädalad ja nende lõpp

Enne ametlikult tööle asumist tehti ka nädalane põhjalik koolitus, kus kõik tundus jällegi suurepärane, sain teiste inimeste käest kinnitust, et asjad on nii, nagu olin eeldanud. Vahepeal oli paar juhtumit, mis muidugi pisut kahtlusevarju tekitasid, aga pidasin neid pigem anomaaliaks kui reegliks.

Algus oli tore – sõbralikud kolleegid, huvitavad vestlused tööandjaga töö (ja kohati ka muudel) teemadel, esimesed väiksed edusammud ja järjest parem arusaam töö iseloomust.

Areng oli küll aeglasem, kui töövestluses räägitu põhjal eeldada võis, aga olin selleks valmis, et juttu on ilmselt pisut ilustatud. Esimene ohumärk oli muidugi see, et minust kuu aega varem tööle tulnud uued töötajad polnud siiani veel erilisi tulemusi ega suuremat arengut näinud.

Varsti hakkasid paistma ka muud märgid, et asjad ei ole ikka päris nii, kui töövestlusel räägitud:

 1. Selgus, et ülemus eeldab siiski, et inimesed töötavad teatud kellaajast kellaajani kontoris. Eriti loogiline on ka see, kui töötatakse hilisõhtuni ja näpistatakse nädalavahetusest lisaks. Õnneks olime kodus töötamisest juba koheselt töövestluse käigus rääkinud päris põhjalikult, nii et kuigi siinkohal paar katset oli seda takistada, siis jäime siiski kokkuleppe juurde, et kui mul ei ole selliseid ülesandeid parasjagu, mis nõuaksid kontoris tegemist, siis töötan üldjuhul kodust. Koosolekupäevadel töötan muidugi kontoris.
 2. Järjest enam hakkas kõlama lugusid, mis näitasid kõrgemalt poolt suhtumist töötajatesse ja klientidesse, mis minu väärtustega, ja CV-s mainitud ootustega tööandjale, kuidagi kokku ei läinud. Ilmselt ei ole liialdus kui ütlen, et need läksid lausa vastuollu.
 3. Selgus, et töövestlusel räägitud jutt on ilustatud ja päris korralikult. Selliseid tulemusi olid viimati näidanud inimesed mitu aastat tagasi. Selle kohta olid ka vanemad olijad ülemustega päris tuliseid arutelusid pidanud, et see on uutele töötajatele valetamine, aga paraku olid need arutelud jäänud tulemusteta.
 4. Ülemuste suhtumist töötajatesse ilmestab ehk kõige paremini see, et ei pööratud üldse tähelepanu asjaoludele, vaid lihtsalt vaadati tulemust ja kui see polnud rahuldav, siis küsiti meilitsi “Kas plaanis lahkuda?”. Seda ka näiteks töötajatelt, kes sel kuul puhkusel olid ja seetõttu ei saanudki mingit tulemust näidata…

Lahkumisavaldus ja investeerimine tulevikku

Igaüks, kes vähegi organisatsiooni juhtimisest või psühholoogiast midagi teab, saab aru, et selline suhtumine enda töötajatesse ei mõju motiveerivalt ja ei too kaasa ka häid tulemusi. Nägin seda päris tugevalt ka enda töökaaslaste pealt, kelle motivatsioon suures osas peale seda tugevalt langes.

investeerimine ja koolitusParaku tuli ka välja, et sellist lähenemist on juba korduvalt kasutatud ja selle tagajärgede üle on korduvalt arutatud ja endiselt ei ole mitte midagi muutunud. See läks paraku vastuollu minu ootusega tööandja suhtes, et ta võiks olla võimeline enda vigadest õppima ja võiks toetada töötajate arengut.

Kuna ühel hetkel oli juba ilmselge, et selle ettevõtte ja juhtkonna väärtused ei lähe minu omaga kokku ning seal edu saavutamiseks oleksin pidanud valetama esiteks iseendale, et see, mida ma teen, on okei ning teiseks klientidele, et nad saavad midagi, mida nad tegelikult ei saa, siis otsustasin töölt ära tulla.

Otsusele aitas muidugi päris palju kaasa ka fakt, et seal töötatud aja jooksul ei jõudnud ma kordagi ligilähedalegi sellele palgale, millest töövestluse põhjal “vähem polegi võimalik teenida”. Paraku näitas hilisem analüüs, et igakuiselt ei saavuta töövestlusel kirjeldatud miinimumsummat enam kui 50% ettevõtte töötajatest…

Seega maksin seal töötamise eest sisuliselt peale ja pidin oma investeeringutest omajagu välja võtma.

Tagantjärele tarkus muidugi ütleb, et ohumärgid olid kohe näha, aga eks me kõik tee vigu. Oluline on see, kas me julgeme neid tunnistada ja kas neist ka midagi õpime või mitte…

Positiivne külg ja e-töötuba

Muidugi ei olnud kõik selle tööga seoses negatiivne. Sain päris palju teadmisi, oskusi ja kogemusi, mida saan edaspidi nii era- kui ka tööalases elus kasutada.

Sain mitu kuud oma kalli tüdruksõbraga tihedamini koos veeta ning sain tugevalt motivatsiooni, et teha edasi oma investeerimise ja personaalse finantsi töötubasid.

See oli viimaseks tõukeks, mis viis otsusele, et teen palgatööga esialgu pausi ja keskendun oma töötoa edasiarendamisele.

Selleks hetkeks olin teinud juba mitu töötuba live’is, saanud igakord tagasisidet ning sellest lähtuvalt materjali ja töötuba järjest täiendanud.

investeerimine ja säästmineKuna lõpuks selgus, et live’is koolitades on paar suuremat puudust:

 1. Asukoht ja aeg ei sobinud päris paljudele.
 2. Liiga palju infot oli korraga, nii et ei jaksatud jälgida enam lõpuks.
 3. Info tuli kohale valel ajal. Kui saad täna teada, mida sa kuu või kahe pärast tegema peaksid, siis suure tõenäosusega sa seda ei tee.

Seetõttu otsustasingi luua e-töötoa, kus see materjal tuleks kohale sammsammult – iga infokild siis, kui sul seda just parasjagu vaja läheb, nii et saad kohe rakendada. Seega ei teki infouputust, ei ole vaja hetkel ebavajalikku infot pikka aega meeles pidada ja pole oluline, kus ja millal täpsemalt teadmised omandad.

Samuti tundus olulise osana võimalus teiste inimestega arutleda nii selleks, et paremate ideedeni jõuda kui ka selleks, et saada emotsionaalset tuge teadmisest, et sa pole ainus, kes selle teekonna ette on võtnud. Seetõttu lisasin e-töötoas osalejatele ka privaatse alafoorumi.

Beetatestimine

Mai lõpus alustasin paari beetatestijaga materjali ja formaadiga testimist. Paari kuu jooksul sain omajagu tagasisidet ja ideid, kuidas seda veelgi paremaks ja praktilisemaks teha, tuli välja paar viga süsteemis ning asusin täiendusi tegema.

Kogu selle aja jooksul tõmbasin oma kulud nii kokku, kui võimalik ja olen elanud peamiselt oma investeeringutest, mis tähendab, et olen oma investeerimiseesmärkidega päris mittu sammu tagasi astunud.

Samas usun, et see on investeering tulevikku, sest:

 1. Usun, et lõin e-töötoa, mis loob aktiivsele osalejale rohkem väärtust, kui ma selle protsessi alguses oleks julgenud lootagi.
 2. Olen selle e-töötoa loomise protsessi käigus saanud väga palju uusi ja kasulikke teadmisi ja kogemusi, mis tulevad edaspidi kindlasti kasuks.

E-töötuba “Võhikust investoriks” avamine

"Võhikust investoriks" e-töötubaAastate jooksul kogutud investeerimis- ja psühholoogiaalaste teadmiste ja kogemuste, korraldatud koolitustest saadud tagasiside, mitme kuu jooksul investeeringutest ja säästudest elatud ning intensiivse e-töötoa ehitamise tulemusel on see nüüd lõpuks valmis saanud.

Tegemist on ilmselt siiani minu suurima projektiga, mis ette olen võtnud ja loodan, et saad selles osalemisest vähemalt nii palju väärtust, kui ma selle tegemisega lootsin luua. Suurem osa tööst on seotud teadmiste ja kogemuste sellisel kujul edasiandmisega, et sa neid võimalikult suure tõenäosusega ka rakendaksid.

Seetõttu on ka suurem osa tehtud tööst selline, mis loodetavasti välja ei paista, vaid on nähtamatult kogu protsessi integreeritud ja suurendab sinu motivatsiooni kõik sammud kaasa teha ja edukalt läbida.

Põhirõhk on igal täiendusel olnud see, et õpitud teadmiste tagajärjel toimuksid osaleja elus ka reaalsed muutused (hakkaksid oma eesmärkide nimel investeerima). Kuna see on minu jaoks kõige olulisem eesmärk ja põhiline mõõdik, mille järgi saan otsustada, kui praktiline materjal on, siis loodan ka sinult e-töötoa käigus tagasisidet saada ja pidevalt selle täiendamist jätkata.

Lõpptulemusena on igatahes valminud e-töötuba, mis sisaldab:

 • Sissejuhatavat e-raamatut “Investeerimine kui mõtteviis”
 • Finantseesmärkide leidmise ja seadmise moodulit Sealhulgas tabelit, mille abil välja arvutada, kui palju peaksid igakuiselt investeerima, et oma eesmärke saavutada.
 • Eelarve koostamise, täitmise ja eesmärke toetaval moel kasutamise moodulit. Sealhulgas 4 erinevat planki, mis aitavad seda kiiremini ja mugavamalt teha.
 • (ka väikeste summadega) Investeerimise moodulit
 • Eelnevate moodulite peale ära jagatud ja nendega integreeritud moodulit, kuidas see kõik ühtseks tervikuks liita ning lihtsaks ja mugavaks teha, et see sinult liigselt aega ei nõuaks.
 • E-raamatut “IsePankur ja Omaraha” (39 lk), kus annan mõlemast portaalist põhjaliku ülevaate nii laenamise kui ka investeerimise kohapealt nii eraisiku kui ka juriidilise isikuna.
 • Eluaegset ligipääsu privaatsele alafoorumile teiste töötoas osalejatega, et omavahel arutada ja üheskoos arenemist jätkata.

Olen lisanud kõik, mida sul võiks vaja minna, et alustada investeerimisega ning teha seda edukalt ja eesmärgipäraselt.

Olen teinud kõik need sammud võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks ka täiesti võhikule, kes investeerimisest suurt midagi ei tea.

Kõigi sammude läbimiseks kulub kõige kiiremas tempos läbides ca 2 kuud, kuid igaühel on võimalik tempot vajadusel ka aeglustada.

Samuti osalen ka ise privaatses alafoorumis toimuvates aruteludes ja vastan e-töötoa läbimise käigus võimalikele tekkida võivatele küsimustele ka meilitsi.

REGISTREERUMINE

Kohtume e-töötoas “Võhikust investoriks”.

Registreeru siin:

https://rahafoorum.ee/tootuba/

PS! Registreerumine on avatud ainult piiratud aja jooksul, et kõik e-töötoa läbijad liiguksid enam-vähem samas tempos ja saaksid seeläbi omavahel paremini üksteisele toeks olla.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

Mis sa arvad?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.