Categories
Esimesed sammud: raha kogumine, eelarve, säästmine

Investeerimiskaaslased ja kust neid leida?

Tegime RahaFoorumlaste ja Finanstvabaduse grupis küsitluse, et näha, kas inimestel on piisavalt mõttekaaslasi investeerimisest ja rahateemadest rääkimiseks. Aeg-ajalt ikka kuulen, kuidas keegi kurdab, et pole kellegagi neil teemadel arutleda, aga suuremat pilti pole kuskil näinud.

Seega püüame teemale valgust heita. Vastajaid oli analüüsimise hetkeks kokku 370. Neist 60% mehed ja 40% naised.

Lühidalt:

  • Enam kui 70% investoritest ei oma piisavalt mõttekaaslasi, kellega investeerimisest ja rahaasjadest rääkida.
  • Investeerimiskaaslasi loodetakse kõige enam leida üritustelt ja klubilisest tegevusest, tutvusringkonnas teemat tõstatades ja eeskujuks olles ning sotsiaalmeedias osaledes.
  • Üle 40% vastanutest, kellel mõttekaaslasi piisavalt ei ole, pole nende leidmiseks midagi teinud, ei tea, mida teha või jätsid küsimusele vastamata.
  • Reaalselt on kõige sagedamini leitud kaaslasi tutvusringkonnast ja töökollektiivist, teiseks oluliseks mõjutajaks on olnud pere ja sugulased ning kolmandana üritustel osalemine.
  • Üritustel osalemine võib rohkemate mõttekaaslaste leidmiseks aga siiski olla üks efektiivsemaid viise.

Investeerimiskaaslaste arv

kui palju investeerimiskaaslasi sul on?

Enam kui neljandikul vastajatest pole kellegagi investeerimisest rääkida. 27%-l on ainult üks inimene ja vähem kui neljandikul on 3 või rohkem.

Arvestades, et 3+ sisaldab endas nii 4, 5, 6 … kuni 50 (nagu üks vastaja vastas), siis tegelikult üle 3 inimese väga paljudel polegi. Mis iseenesest pole midagi hullu. 3 inimesega regulaarselt suhelda on paljude introvertide jaoks liigagi palju.

Investeerinud või mitte?

Investeerimisega juba alustanutel oli rohkem mõttekaaslasi. Alustanud investoritest oli 0 mõttekaaslast 27%-l ja mittealustanutest tervelt 35%-l. Samuti oli suurema tõenäosusega mittealustanutel kõigest 1 vestluskaaslane võrreldes juba investeeringuid teinutega.

Kas oled investeerimisega alustanud?
Kas oled investeerimisega alustanud?

Siit ei saa järeldada põhjuslikkust. Need inimesed võisid investeerimisega alustada, sest neil oli tutvusringkonnas rohkem teemas inimesi, kes olid toeks. Samas võis olla ka vastupidi, et kuna nad on investeerimisega juba alustanud, siis oli lihtsam kaaslasi leida.

Näiteks ei julge mitmed vastanud teistega rääkima minna, kuna kardavad, et enda kogenematusest ei oska kaasa rääkida. Samuti toodi välja hirmu, et äkki mõni ülikonnas tegelane tuleb üritusel juurde ja küsib midagi, millele vastata ei oska ja on piinlik.

Omast kogemusest võin öelda, et need hirmud on põhjendamatud. Mitte teadmine on täiesti okei. Liiga paljud on kuskilt ühte mõtet lugenud ja räägivad nagu maailmatasemel eksperdid sellest, kuidas homme on kindlasti krahh kohal või mingi aktsia tõuseb garanteeritult 20%.

Ülikondades inimesi ei maksa ka karta. Tavalistel üritustel on neid pigem vähe (vaata näiteks siit piltidelt ülikondade protsenti). Ise üritan ka seda stereotüüpi lõhkuda. See, et pankurid ülikonda kannavad, ei tähenda, et nad seepärast kohe head investorid oleks.

Vanuselises jaotuses tundub kõige raskem mõttekaaslasi leida 35-44 aastastel, kus üle 40%-l vastanutest oli neid 0. Tundub ootuspärane, kui arvestada, et see põlvkond on üles kasvanud nõukogude ajal, kus investeerimine ja raha teenimine ei olnud just populaarsed vestlusteemad.

Kas on piisavalt mõttekaaslasi?

kas sul on piisavalt investeerimiskaaslasi?

Üle 70% vastanutest leiab, et olemasolev vestlustkaaslaste arv ei ole piisav. Nii mõnelgi juhul toodi välja, et need vähesedki kaaslased elavad teises linnas ja kohtutakse harva või vestlused on ebaregulaarsed.

Igas grupis oli inimesi, kellel mõttekaaslasi piisavalt ja neid, kellel mitte. Veel vähem üllatavalt tuli välja trend, et mida rohkem kaaslasi on, seda suurema tõenäosusega vastasid, et see on piisav.

Minu jaoks suurem üllatus oli ehk see, et isegi 3+ grupist ligi 40% vastanutest leidis, et see ei ole piisav. Siin tuleb ilmselt kvantiteet vs kvaliteet ja regulaarsus mängu.

investeerimiskaaslasi pole piisavalt

Investeerimiskaaslased leian nii

Küsimusele vastasid need, kellel pole mõttekaaslasi piisavalt. Ühest küljest kirjeldati, mida on juba tehtud ja teisest küljest, mida plaanitakse edaspidi teha, et mõttekaaslasi leida.

Paigutasin vastused 5 kategooriasse:

27% Üritused ja klubiline tegevus

Siia alla lähevad kõikvõimalikud koolitustel osalemised, Investeerimisklubi, Naisinvestorite klubi jmt sotsiaalsed ettevõtmised.

27% vastanutest ütles, et on seda teinud ja plaanivad (või “peaks”) seda edaspidi rohkem teha. Kusjuures naised on sotsiaalsema suunitlusega ehk 38% vs meeste 21% on seda juba kasutanud või pakkus välja kui võimalikku lahendust mõttekaaslaste leidmiseks.

21% Pere ja tutvusringkond

kallis, räägime investeerimisest?

Kas siis tuttavatega sel teemal rääkimine või neile eeskujuks olemine. Päris mitu inimest märkisid, et on püüdnud nii mõneski seltskonnas sel teemal juttu alustada, aga väga ei võeta vedu. Tuttavad on justkui pimedusega löödud.

Seda varianti pakkusid välja 21% vastanutest ja ühtviisi nii mehed kui ka naised.

18% Fb grupid, portaalid, foorumid

Näiteks RahaFoorumi kommuun, Finantsvabaduse grupp või Naisinvestorite klubi.

Paljud lootsid neist gruppidest mõttekaaslasi leida, kellega regulaarselt suhelda. Samas kaasnes sageli kommentaar, et tegemist on asendusega ja jäi mulje, et kui paremat pole, siis vast kõlbab kah.

Selle lahenduse tõid välja 18% vastanutest, kusjuures naised 21% juhul, mehed 17%.

25% Ei tee midagi/ei tea

Tervelt neljandik vastas, et ei teagi, kuidas mõttekaaslasi leida või ei ole midagi teinud. Mõni ütles, et ei plaani ka teha. Nende seas oli nii neid, kes arvasid, et “ega tegelikult ju polegi väga vajadust suhelda” kui ka neid, kelle arvates on imelik kellegagi rahast rääkima minna.

Mehed kasutasid seda varianti 27% ja naised 23%.

17% Ei vastanud

Tervelt 17% inimestest, kel pole piisavalt mõttekaaslasi, jätsid küsimusele vastamata. Kuigi eeldan, et enamik neist sobiksid eelmisesse kategooriasse, siis igaks juhuks panin eraldi.

Oluline on välja tuua, et vastamata jätsid 22% meestest ja vaid 10% naistest. Kusjuures need, kes jätsid vastamata, vastasid ka suurema tõenäosusega, et pole piisavalt inimesi, kellega investeerimisest rääkida.

Edasised plaanid kokkuvõttes

Küll aga on selge, et naised püüavad meestest rohkem midagi ette võtta ja eelistavad enam sotsiaalseid ettevõtmisi ehk investeerimiskaaslasi tutvusringkonnast väljastpoolt leida.

Vanuselises mõttes tuli välja muster, et vanusevahemikus 18-24 pooldati kindlalt üritustel osalemist ja tutvusringkonnas rääkimist, 25-34 oldi endiselt ürituste ja sõprade seast mõttekaaslaste otsimise poolt, aga samal ajal tõusis tugevalt ka mitte midagi teinute ja vastamata jätjate osakaal.

35-44 vahemikus domineeris juba mitte midagi tegemise, plaani puudumise ja vastamata jätmise osa. Peale neid variante oli kõige populaarsemaks lahenduseks välja pakutud FB grupid ja muu interneti vahendusel suhtlus.

45-54 on numbrid juba väiksed, kuigi tundub, et taaskord domineerivad pigem üritused ja tutvusringkond.

Kust mõttekaaslasi leida?

Vaatame nüüd aga mündi teist poolt ehk kuidas seni on investeerimiskaaslasi leitud. Hea on õppida teiste edust ja seda jäljendada.

Kuna siin vastati küsimusele erinevate nurkade alt, siis kõiki vastuseid kategooriatesse paigutada ei saanud. Suurusjärgud on siiski õiged.

1. Sõbrad, tuttavad, töökaaslased

Kõige levinum võimalus mõttekaaslaste leidmiseks on sõbrad, tuttavad, kolleegid ja koolikaaslased. Enam kui pooled vastanutest kasutasid seda varianti. Iseenesest on see loogiline, kui mõelda, kui palju inimesi siia kuulub.

Kusjuures, sugugi harv ei olnud kommentaar, et “juhuslikult avastasin, et sõber on juba aastaid investeerimisega tegelenud” või muu sarnane juhuslik sündmus, mis teema päevakorrale tõi.

Seejuures inimestel, kellel on 3+ mõttekaaslast sel teemal (inimestel, kellel on suurema tõenäosusega piisavalt mõttekaaslasi), on valdavalt mõttekaaslased just sellest kategooriast. Seega tundub oluline oma tuttavatega, sõpradega, töökaaslastega sel teemal suhelda, kui tahad, et mõttekaaslasi oleks piisavalt.

Juba kuulen neid kommentaare, et “aga mul ei ole tutvusringkonnas ühtegi sellist inimest”. Kas oled kõigi oma paarisaja facebooki sõbra, vanade klassikaaslaste ja töökaaslastega sellest rääkinud? Olen kindel, et enamikel juhtudel mitte.

Üsna suure tõenäosusega on sinu tutvusringkonnas vähemalt 2-3 sellist inimest, kes täpselt samamoodi mõtlevad, sest te pole kunagi teemat õigel viisil või õiges kohas esile tõstnud.

Proovi näiteks siin väljatoodud ideed ja jaga nädal-kaks oma facebooki seinal igapäevaselt RahaFoorumi postitusi või RahaRaadio saateid ja küsi, mida su sõbrad asjast arvavad. Kõik, kes kuidagi reageerivad, on potentsiaalne sihtgrupp, kellega edasi arutleda.

Arutlegi näiteks konkreetse inimesega, millega ta nõustub ja millega mitte ning miks ta nii või teisiti arvab. Sellisel juhul on fookuses see RahaFoorumi postitus, mitte sa ei ürita ideid peale suruda.

Kui kahe nädala jooksul mitte ühtegi reaktsiooni ei saa, siis võid konkreetselt ükshaaval inimesed ette võtta ja neile privaatselt midagi jagada ja mõtteid küsida. Kui need mitusada inimest oma sõbralistist läbi käidud ja mitte ühtegi vähegi teemast huvitunut ei leidnud, siis tule ütle, et sul pole sõbralistis mitte ühtegi inimest, keda teema huvitaks.

Tasub siiski arvestada, et Eestis on ühekohaline protsent inimesi, kes investeerimisega tegeleb, nii et 5 inimese käest küsides ongi tõenäosus üsna nullilähedane neist kellegi otsa sattuda. Pigem räägime 100+ inimesest.

2. Pere ja sugulased

Ca 40% vastanutest on leidnud investeerimiskaaslasi oma perekonnaringist. Siin on elukaaslasi, vanemaid, õdesi-vendi, lapsi ja sugulasi. Naiste seas on perekond sama populaarne koht mõttekaaslaste leidmiseks kui tutvusringkond ja töökaaslased. Meestel jääb aga tugevalt viimasele alla.

Samuti on selge seos, et mida rohkem mõttekaaslasi on, seda väiksem on just pere ja sugulaste roll nende mõttekaaslaste seas. Seda siis kvantiteedilt, mitte tingimata kvaliteedilt.

Küll aga saame öelda, et neist, kel piisavalt mõttekaaslasi, moodustavad ainult pereringis suhtlejad väga väikese osa. Pigem jõuab sellisesse olukorda läbi töökaaslaste ja tuttavatega suhtlemise. Viimasega on aga naistel rohkem raskusi kui meestel.

Kuigi pereliikmetega tasub ühel lainel olla ja neil teemadel suhelda, siis reeglina ainult sellest ei piisa. Naistele selge soovitus rohkem meestega suhelda, neil tundub see asi paremini välja tulevat.

3. Koolitused ja klubiline tegevus

Neist, kes investeerimisega alustanud ei ole, on ainult üks inimene osalenud mõnel üritusel või klubilises tegevuses. Investeerimisega alustanute seas on nende osakaal kõvasti suurem. Lihtsalt mõtteaineks 😉

Läbi koolituste ja klubilise tegevuse on investeerimiskaaslasi leidnud pisut üle 10% vastanutest. Esmapilgul tundub see number väike, aga siin on paar nüanssi, mistõttu usun, et tegemist on tegelikult kõige efektiivsema viisiga mõttekaaslaste leidmiseks.

ma ei tea investeerimisest midagiEsiteks tuleb arvestada, et kõigil on valdavalt perekond ja kõigil on sõpru, tuttavaid, endisi ja praeguseid töökaaslasi ja koolikaaslasi. Koolitustel ei ole aga kõik osalenud.

Näiteks mitmed vastajad kirjutasid, et nad pole üritustel osalenud ja nii mõnigi ei plaani kunagi ühelgi (tasulisel) üritusel osaleda. Tegeliku pildi saamiseks oleksin pidanud küsima, kas vastaja on üritustel käinud. Kahjuks ei taibanud seda õigel ajal teha.

Küll tuleb numbritest välja, et naistel paistab ürituste kaudu tutvuste leidmine käivat kergemini kui meestel. Arvestades, et naised on üritustel suurema tõenäosusega osalenud ja/või plaanivad seda teha, siis ehk on põhjus lihtsalt, et nad on rohkem üritusi külastanud.

Ei saa jätta ka välja toomata, et praktiliselt kõik, kes üritustelt on kaaslasi leidnud, kuuluvad 3+ investeerimiskaaslasega gruppi.

Lisaks tasub arvestada, et üritusel ja üritusel on suur vahe. Palju tehakse paaritunniseid üritusi, kus rahvas istub maha, keegi peab ees loengut ning minnakse laiali. Olen sellistel omajagu esinenud ja osalenud. Karta on, et sealt kaaslasi ei leia, sa ju ei suhtlegi kellegagi.

Enda korraldatavatel koolitustel paneme rõhku ka suhtlemisele, nii et kes vähegi tahab, leiab omale tutvusi küll. Muidugi ei tule need nii, et istud käed ristis ja vahid tõsise näoga enda ette, kui oleks aeg naabriga teema üle arutada.

Peale Alustava investori koolitust pakkusime ka välja, et aitame soovijatel luua mastermindi gruppe. Minule teadaolevalt enamus, kes reageerisid, said ka grupiga liituda ja tänaseks on toimunud kohtumised nii Tartus, Paides kui ka Tallinnas. See ei garanteeri, et need kindlasti toimima jäävad, küll aga saad vabalt kasvõi mõne liikmega sealt grupist soovi korral edaspidi suhelda.

Seda küsitluse tulemust vaadates peab vist sügisel koolitusse mastermindi loomise juba päevakavasse panema, et kõik osalejad vähemalt 1-2 uut mõttekaaslast koolituselt leiaks ja ideaalis toimiva mastermindi kaasa saaks.

Panin kunagi kirja ka mõned mõtted, kuidas koolituselt rohkem kasu saada ja kergemini kaaslasi leida.

Kokkuvõtteks

Tundub, et mulje vastab tõele ja olukord on hullem kui arvasin. Enamus inimestel ei ole piisavalt mõttekaaslasi, kellega investeerimisest rääkida. Ligi 40% neist ei tea, ei oska või ei tahagi selles osas midagi ette võtta.

Reaalseid tulemusi andvate tegevuste ja plaanide osas loodab 18% vastanutest leida kaaslasi läbi Fb gruppide ja on-line kanalite. Praktikas aga ei toodud seda kanalit välja kui töötavat võimalust.

Gruppides aktiivne suhtlemine ja aruteludes osalemine võib lihtsustada üritustel kontakti loomist, aga reaalsete kontaktideni viib pigem harva ja neil kordadel nõuab sinupoolset aktiivset initsiatiivi. Seega mina soovitaks gruppides küll osaleda, aga pigem mõtete ja info saamiseks ning aruteludes osalemiseks.

Kui eesmärk on leida piisavalt mõttekaaslasi, siis see piir paistab keskmiselt olevat kusagil rohkem kui 3 inimese juures. Selleni aga jõuab kõige kindlamini, kui leiad inimesi oma tutvusringkonnast ja/või üritustel osaledes.

Kusjuures teadlikult üritustel osalemine tundub nö bang for the buck mõttes kõige efektiivsem lahendus ehk tõenäosus sedasi jõuda 3+ mõttekaaslaseni paistab olevat kõige suurem. Kui üritustelt tutvusi leiad, siis paistab neid tulevat rohkem kui üks.

Mis sinu jaoks siit tulemustest kõige üllatavam oli?

Investorite kiirkohtumine

Kuna küsitluse tulemus tundub masendav ja paljud vastajad selle mõtte välja pakkusid, siis otsustasime teha spetsiaalselt mõttekaaslaste leidmiseks mõeldud ürituse. Meililistis ju ikkagi 5000+ investeerimishuvilist ja investorit. Võiks sarnaste huvidega inimesi olla küll?

Investeerimiskaaslasi leiad üritustelt ja koolitustelt
Pilt Alustava investori koolituselt.

Ilmselt oled kuulnud sellisest asjast nagu kiirkohting?

Tead küll, see asi, mida sa telekast näinud oled, kus tuleb suur hulk mehi ja naisi kokku, kes kõik üritavad omale sobivat kaaslast leida, kellega pikaajalist suhet üles ehitada. Tegelikkuses juhtub muidugi nii, et kodus harjutad ja mõtled läbi, kuidas erinevatele küsimustele vastata ning mida teistelt küsida. Kohapeal aga küsid paar täiesti rumalat küsimust, mida plaanis polnud, ise vastates oled nii närviline, nagu KAPO ülekuulamisel ja pärast avad kodus suurest masendusest kas õllepudeli või jäätisekarbi ja mõtled, kuidas sured üksinduses.

Meil on plaanis umbes sama asi. Miinus need piinlikud ja masendavad osad.

Üsna lühikese aja jooksul saad võimaluse suhelda erinevate investeerimishuviliste ja investoritega. Meie juhime seda protsessi, nii et sa ei pea olema mingi eriline “networkija” ega visiitkaardininja ega kogema flashbacke kooliaegsetest diskodest. Anname sulle isegi soovituslikud küsimused ja vestlusteemad paberi peal ette, et sa ei peaks kodus harjutama ja kohapeal mälu peale lootma jääma.

Lühidalt, püüame sinu eest ära teha kõik need keerulised ja ebamugavad osad, et aidata sul tutvuda võimalikult paljude uute inimestega. Seejuures on meie eesmärk, et peale üritust saaksid vähemalt paari inimese kontaktid, kellega edaspidi kokku saada ja vabalt investeerimise ja finantside teemal suhelda.

Kui oled selle 70% sees, kes soovib seda probleemi lahendada, siis siin on üks võimalik lahendus just sulle.

Loe lisainfot ja pane ennast kirja siin.

Esialgu teeme ürituse Tallinnas, aga kui peaks tagasiside ja tulemused piisavalt head olema, siis kaalume ka mujal tegemist.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

5 replies on “Investeerimiskaaslased ja kust neid leida?”

Eks näis, kui populaarne Tallinna üritus on ja kui hästi välja kukub. Olen võtnud eesmärgiks, et inimesed saaksid tutvusi, kellega peale üritust neil teemadel suhelda.

Karta on, et seda garanteerida ei saa ja isegi need, kes algselt isegi jäävad suhtlema, ei pruugi seda igavesti teha.

Samas, tahan siiski vähemalt esialgse üritusejärgse kontakti loomise osas võimalikult head tulemust saavutada. Muul juhul ei ole mõtet asja lihtsalt moe pärast teha.

Eelmisel nädalal oli Naisinvestoritel ka kiirkohting. Väga vahva oli! Olen alles algaja ja leidsin sealt mõttekaaslasi küll, kellega juba facebookis mõtteid vahetame ja arutame investeerimise teemal.

Ilmselt sellepärast nii paljud seda välja pakkusidki, et võiks teha. Aga väga positiivne, et mõju omas.

Tundub, et meestel on uute tutvuste osas samuti huvi olemas, sest päris palju pakuti mingit networkimise ürituse ideed ka nende seas välja.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: