Home »

Kas kontrollimata sissetulekuga laenutaotlused on riskantsemad? » default rate principal proportion verification methods

Bondora default rate principal proportion
Bondora sissetulekute kontroll aja jooksul