Home »

Kas kontrollimata sissetulekuga laenutaotlused on riskantsemad? » hapude laenude osakaal tuvastusmeetodist sõltuvalt

Bondora sissetulekute kontroll aja jooksul