Home »

Kas kontrollimata sissetulekuga laenutaotlused on riskantsemad? » tuvastusmeetodid aja jooksul Bondoras

Bondora default rate esimese aasta jooksul peale laenude väljastamist