Categories
Investeerimine: raha sinu eest tööle

Millist infot peaksid investeerimisel jälgima?

Peaaegu iga võimaliku investeeringu puhul on olemas väga palju erinevat infot, mis sellega on seotud. Siinkohal on aga oluline aru saada, milline info on oluline ja millist võiksid ignoreerida.

Mind ajendas seda postitust kirjutama isePankuris tehtud muudatus, et edaspidi ei saa enam nii detailselt valida, kui suure laenukoormuse suhtega sissetulekuge laenaja võib olla, et sinu automaatne investeerimisprofiil sinna investeeriks. 

Väldi ebaolulise info jälgimist

mida investeerimisel jälgida
Pilt: SalFalko

Kõige olulisem on mitte järgida ebaolulist infot. Kui sa näiteks teed oma börsiotsuseid selle põhjal, mis värvi sokke sekretär täna tööl kannab, siis ilmselt saavutad ka täiesti juhuslikke tulemusi.

Asja teeb aga hullemaks see, et esiteks, enamikel juhtudel ei ole see nii kergesti arusaadav, et info, mida jälgid, on ebaoluline ning meil on terve rida kognitiivseid vildakusi (cognitive biases), mille tagajärjel võib meile tunduma hakata, et see info ikkagi on oluline ja mõjutab tulemusi. Näitena sellised nähtused, nagu illusoorne korrelatsioon, kus meile tundub, et üks asi on teisega seotud, sest need on samal ajal juhtunud ning inimeste kalduvus seletada õnnestumisi enda heade valikute ja tegutsemise tagajärjena ja ebaõnnestumisi halva õnne või väliste teguritega.

Viimase puhul tekib kontrolli illusioon (illusion of control), mis on ilmselt investorite ja hasartmängurite seas üsna levinud nähtus.

Investeerimisel oluline info on

Üldjoontes võib öelda, et investeerimisel oluline info on see, mis mõjutab riski või tootlust mingil määral ennustataval moel. Need tegurid, mida vaadates sa saad öelda, et kui see on kõrge/madal, siis on risk suurem/madalam ja/või tootlus suurem/madalam.

Kui sa tead, et halvad müüginumbrid toovad aktsiahinda tugevalt alla, siis on tegemist ilmselgelt olulise infoga, mida peaksid jälgima ja millega investeerimisotsuste tegemisel arvestama. Kui aga halvad müüginumbrid ühel korral toovad hinna alla, kuid teisel korral viivad üles, siis tõenäoliselt teed oma otsuseid valedel alustel ja peaksid leidma need tegurid, mis tegelikult hinda mõjutavad.

Vastasel juhul on tegemist umbes sama ratsionaalse loogikaga, nagu Martingale’i süsteem ruleti jaoks, kus teed panuseid loogika põhjal, et nüüd peaks punane tulema, sest viimased 5 korda oli must, mis sest et see info absoluutselt tulemust ei mõjuta. Antud juhul mõjutab tulemust pigem tõenäosus, mis on sinu kahjuks ja peaksid sellest eemale hoidma.

Igaks juhuks veel kordan üle – oluline info on see, mis ennustatavalt mõjutab riski või tootlust.

Olulise info mõju

Teine asi, mida pead investeerimisel jälgima, on olulise info mõju ehk kui palju see info tulemusi mõjutab. Kui näiteks bitcoini puhul mõned uudiseartiklid suuremas väljaandes võivad tuua kaasa 50% langust või samapalju tulu, siis on see oluline riskitaseme näitaja. Minu jaoks on selline risk liiga suur ja seetõttu ma sinna “investeerimisega” ei tegele.

Siinkohal pean tegema eelmisele punktile ka väikese täienduse. Oluline on tegelikult tuvastada ka mitteennustatavad tegurid, mis võivad tootlust või riski väga tugevalt mõjutada. Sellisel juhul oleks vaja teada ka ligikaudu selle riski realiseerumise tõenäosust, sest nagu bitcoini näite puhul välja tõin, siis võivad sellised juhuslikud mõjutajad kogu investeerimise  sellesse instrumenti liiga riskantseks muuta, sest tulemused on liiga ennustamatud.

Muidugi kui tõenäosus, et midagi juhtub, on väga väike, siis sellepärast ei ole eriti mõtet muretseda. Näiteks võib meteoriit Maa peale kukkuda ja pool maailma ära hävitada. Mina siiski selle põhjal oma investeerimisotsusi ei teeks, kuigi mõju tootlusele oleks katastroofiline.

Samuti võib mingi asi riski või tootlust peaaegu 100%-lise tõenäosusega mõjutada, aga kui mu tootlus on 25% ja see sündmus tähendab garanteeritud 5% langust, siis mina olen endiselt 20% tootlusega rahul ja väga sellepärast positsioone likvideerima ei hakka.

Neid tõenäosusi ja mõjusid on reaalses maailmas muidugi tunduvalt keerulisem tuvastada ja jälgida, kuid see on iga investori jaoks oluline. Ainult rumal investor tahab oma investeerimisotsusi teha mingi teguri põhjal, mis tegelikult riski ega tootlust ei mõjuta või teeb seda nii vähe, et ta tootlus on endiselt kõrgem, kui muudes instrumentides, või teeb seda täiesti juhuslikult.

Kontrolli illusiooni saab sedasi küll kätte ja võitude korral saab tunda suurt rahulolu enda “õigete otsuste” üle, aga aega raiskad tunduvalt rohkem, kui võiks ja tulemused on üldiselt tunduvalt kesisemad.

Ma tean, et see info on kogenud investoritele tõenäoliselt niigi ilmselge ja tundub mõttetu seda korrata, aga paraku kogemus näitab, et endiselt leidub päris palju inimesi, kes teevad investeerimisotsuseid info põhjal, mis tegelikult tulemusi ei mõjuta või vähemalt ei tee seda ennustataval moel. Kontrollitunne on küll olemas, kuid sama hästi võiks ka münti visata ja sellest lähtuvalt oma otsuseid teha.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

Mis sa arvad?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.