Home »

Pensionifondid – sigadus või segadus? » Eesti pensionifondide tootlused OECD kehvimad

kuidas pensionifondi haldustasu tootlust mõjutab?
Aktiivselt hallatav pensionifond tõmbab kriisi ajal pidurit?