Categories
Tegemised ja mõtisklemised

RahaFoorumi Stipendium 2015 kandidaadid

stipendium tsekkAlljärgnevalt on välja toodud kõik RahaFoorumi Stipendium 2015 kandidaadid, kes said vähemalt ühe žüriiliikme poolt hääle ja kes osalevad publikuhääletusel.

Iga kandidaadi kohta on väljatoodud ühe inimese lugu, kes teda Stipendiumile esitas ning kandidaadid on välja toodud kronoloogilises esitamise järjekorras.

Lõplik võitja selgub žürii- ja publikuhääletuse koosmõju tulemusena 14. novembril ühisrahastuse koolituspäeval.

Tutvu kandidaatide lugudega või anna oma hääl siin.

 1. Marko Oolo
 2. Tõnis-Denis Merkuljev
 3. Kristi Saare
 4. Pille-Riin Aasa
 5. Roland Tokko
 6. Madis Müür
 7. Kristjan Liivamägi
 8. Edvin Kõrgessaar
 9. Helme Liblikas
 10. Ülle Übius
 11. Airon Roosalu
 12. Karin Vinkel

Marko Oolo

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Mees on seda väärt!

Põhjuseid on mitmeid:
1. Väga hea suhtumine
2. Tugev drive ja initsiatiiv
3. Tugev loovus
4. Tugev visioon ja missiooni tunnetus
5. Teeb rohkem, kui räägib
6. Aidanud paljudel inimestel teha esimesed sammud investeerimismaastikul
7. Hea südamega inimene
8. Jpm.”

“Tänu Markole olen ma õppinud, kuidas reaalselt asju ära teha ja kuidas oma elu luua! Marko on väga hea Get Shit Done! eeskuju! Temaga

koos on võimalik kõik ära teha. Lisaks on kõik tema mõtted ja ideed heade taotlustega, mis on ülimalt oluline.”

Tagasi üles | Hääletama

Tõnis-Denis Merkuljev

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Olles koos sõjaväes viis tema innukus ja raamatukogu, mis kaitseväes kaasas tal oli, mind Kyosaki radadele ning sealt edasi ka juba säästmise, investeerimise ja ettevõtte loomiseni.”
“Pärast kaitseväge ma jäingi investeerimis lainetele ning hiljem nägin kuidas Tõnisest kasvas välja Eesti üks suurimaid finantstarkuse edasikandjaid.

Tõnis on Investeerimisklubi asutaja ja tänasel päeval on seal juba üle 150 liikme ja pea 2000 järgijat facebookis.

Usun, et tänu Tõnisele on jõudnud finantstarkus ja investeerimine lihtsate inimesteni läbi väga hea ja kergesti hoomatava prisma, kuna ka Tõnis ise alustas investeerimist nullist.”

Tagasi üles | Hääletama

Kristi Saare

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Kristi kirjutab blogis oma kogemustest passiivse tulu tekitamisega. Kuna ta alustas blogimist mõned aastad tagasi ja ka investeerinud ei ole väga kaua, siis algajale investeerimishuvilistele on ta huvitav, sest mängus ei ole suured summad (v.a kinnisvara) ja seega saab
algaja rohkem julgustust kui mõnelt väga kogenud investorilt, kelle portfell on juba väga suur.
Kristi moodustas Naisinvestorite Klubi, 2014a sügisel ja klubi on teinud väga häid seminare. Kindlatsi on see kaasa aidanud paljude naiste mõttemaailma muutumisele ning tänu ainult naiste seltskonnale on paljud naised julenud investeerimiskoolitustele tulla.Kui ta kirjutaks blogi eesti keeles (mitte inglise), siis oleks sellel veel suurem mõju.”
“Olin paar aastat unistanud kinnisvarainvesteeringust, kuid miski hoidis tagasi. Tänu tema blogile sain julgust juurde ja hetkel tegelen äsjaostetud korterile üürniku leidmisega.”

Tagasi üles | Hääletama

Pille-Riin Aasa

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Investeerimiskoolitus Rikas naine = Tark naine korraldamise eest!”“Koolitus viis mind ennast edasi ning avas minu õe ja äripartneri silmad finantsvabaduse osas. Veebruarikuu koolituse järgselt on mul tänaseks 6 kuu rahavaru, investeerimiskonto ning uus ettevõte.

Lisaks suur tänu, et sain lives kuulata Jaak Roosaare’t “Rikkaks saamise
õpik” autorit!”

Tagasi üles | Hääletama

Roland Tokko

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Miks just tema?

Sest tema kaudu olen sattunud erinevatele koolitustele ja üritustele, mis aitavad suuresti kaasa “orav rattast” välja saamisele.

St alates koolituste korraldamisest kuni cashflow ühismängimiseni.”

“Ma ise olen üsna teadlik finantsvabaduse saavutamise erinevatest võimalustest. Aga vaimustas mind see, kui võtsin cashflow mängimisele kaasa oma poja, kes hakkas nii mõnelegi valdkonnale oma elus teisiti vaatama.”

Tagasi üles | Hääletama

Madis Müür

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Väga aktiivne ja arutlev finantsvabaduse grupis. Samuti rahaasjad.ee keskkonna loomine.”“Pidevalt motiveerib ning annab pidevalt uusi teadmisi.”

Tagasi üles | Hääletama

Kristjan Liivamägi

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Lugesin rahafoorumi koduleheküljelt välja kuulutatud konkursi kohta “Kas tead kedagi, kes vääriks 821,94 EUR?”. Soovin antud konkursi raames seada kandidaadina ülesse Kristjan Liivamägi, kes töötab igapäevaselt eestlaste finantshariduse tõstmise nimel.

Kristjani üheks eesmärgiks on finantsilise vabaduse saavutamine ja selle raames on ta olnud ka mulle suureks eeskujuks. Ta on välja töötanud oma eesmärgi saavutamiseks erinevad mudelid ning meetodid, mis võtavad arvesse erinevate varaklasside riske ning lähtuvad pikaajalisel investeerimisel optimaalsest riski-tulu suhtest.

Olles tema sõber, on ta inspireerinud ka mind sarnaselt käituma ja analüüsima enda finantsvarasid. Tema oli see, kes tutvustas mulle ühisrahastuse portaale Omaraha ja Bondora, viis kurssi väärpaberiturul toimuvaga ning mis kõige tähtsam õpetas säästmisharjumusi. Kristjani kirglik suhtumine ja edu nakatas ka mind ning ma olen tema inspiratsioonil muutnud enda finantskäitumist ja astunud väga suure ning olulise sammu finantsvabaduse poole.

Ma võin kinnitada, et jälgides Kristjani eeskuju ja investeerimiskäitumist olen suutnud mitmekordistada enda investeerimisportfelli varasid. Tänu Kristjani juhistele ning sisukatele analüüsil baseeruvatele aruteludele olen suutnud suunata investeeringuid ning optimeerida riski ning tootluse suhte, ning mis kõige tähtsam panna seisva raha enda heaks tööle.

Oluline on mainida, et Kristjan ei ole inimene, kes hoiaks teadmised ainult endale või jagaks seda paari lähima tuttavaga. Ta on võtnud enda eesmärgiks panustada eestlaste finantshariduse tulevikku läbi mitmete erinevate projektide ja vahendite.

Kristjan on Tallinna Tehnikaülikooli finantsökonoomika doktorant, kes uurib oma doktoritöö „Eraisiku elutsüklist ja sotsioökonoomilistest teguritest tulenevad mõjud investeerimis- ja vara paigutamise otsustele“ raames erainvestorite investeerimiskäitumist ja –otsuseid. Antud doktoritöö tulemusi on ta ette kandnud rahvusvahelistel teaduskonverentsidel INFINITI, International Conference of Finance, Itaalias 2014. aastal ja Sloveenias 2015. aastal ; World Finance Conference`l Argentiinas 2015. aastal, ning ECEE konverentsil Tallinnas 2014. ja 2015. aastal. Seega ei panusta Kristjan ainult Eesti inimeste harimisele vaid ka globaalses annab endast parima et muuta inimesi finantsiliselt haritumaks.

Kristjan on oma teadustöö tulemusi jaganud ka investeerimishuvilistega TTÜ avalikel loengutel, Investeerimisklubi poolt korraldatud üritustel ning muudel koolitustel ja konverentsidel. Lisaks on need teadustöö tulemused leidnud kajastamist ka Äripäevas.

Nii palju kui olen juba aru saanud on mitmed inimesed tundud huvi tema teadustöö vastu ning palunud Kristjani abi enda tulevaste finantside planeerimisel. Siiani on kõik jäänud rahule tema käest saadud soovituste ja juhenditega.

Igapäevaselt tegeleb Kristjan eestlaste finantshariduse ja –teadlikkuse tõstmisega lektorina töötades ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta loeb finants- ja investeerimisvaldkonna loenguid. Paljud tudengid on tema loengutest saanud inspiratsiooni ja sellest johtuvalt valinud lõputööks erinevad finantsvaldkonna teemad alates säästmisharjumustest kuni indeksite aegridade uurimiseni.

Lisaks akadeemilistele teadmistele on Kristjan heast südamest loengu välistel aegadel aidanud noori tudengeid nende esimestel sammudel finantsdistsipliini saavutamise ning ärimaailma sisenemisel. Tudengid on andnud Kristjanile tehtud töö eest positiivset tagasisidet valides tema 2015. aastal ettevõtluskõrgkooli Mainor parimate õpetajate hulka.

Samuti on mitmed üliõpilased tänanud Kristjanit tema panuse eest nende isiklikku finantskäitumise suunamisse, kuna täna tema abile on
suutnud nad koostada endale isikliku portfelli, mis teenib neile tulu.

Peamise tööna rakendab Kristjan oma finantsvaldkonna teadmisi Tallinna linna finantsteenistuses Linnakassa juhtivspetsialistina.

Enne akadeemilist tööd on Kristjan vabatahtlikuna alates 2011. aastast osalenud Junior Achievmenti poolt korraldatud programmis „Noored kooli“, mille raames käis ta harimas keskkooliõpilasi ettevõtte alustamisest ning majandusest. Ta aitas kaasa gümnaasiumile mõeldud majandusalase õpiku koostamisel. See näitab, et tal on olnud pidev ja pikaajaline eesmärk muuta ühiskonda paremaks ning ta on aktiivselt selle kujunemisesse panustanud.

Lisaks üliõpilastele ja kooliõpilastele on Kristjan panustanud ka täiskasvanute finantsalasele harimisele läbi erinevate Investeerimisklubi poolt korraldatavate ürituste.

Ma olen veendunud, et Kristjani näol on tegemist väga hea eeskujuga nii üliõpilastele, koolilastele kui ka aktiivselt tegutsevatele investeerimishuvilistele. Kristjan suudab oma päevatöö kõrvalt panustada tegevustesse, mis parendab eestlaste finantskäitumist. Sellest lähtuvalt leian, et just Kristjan Liivamägi oleks sobilik kandidaat konkursile “Kas tead kedagi, kes vääriks 821,94 EUR?“

Tagasi üles | Hääletama

Edvin Kõrgessaar

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Alustan mitme aasta tagusest minu esimest investeeringust. See oli üür korteri ostmine. Ootasin last, kalkuleerisime dekreedirahasid
ja vanemahüvitise summasid. Minu jaoks tuli summa kokku üsnagi suur. Summat nähes ütles mu elukaaslane, et see raha on vaja kohe kuhigi
investeerida.
Ma ei saanud hetkel aru, mis, kuhu, miks? Mina tahtsin kindlalt koguda ja jätta summa nn mustadeks päevadeks. Ei mõistnud kuidagi, miks peaksin soetama juurde veel ühe korteri ja osaliselt veel pangalaenuga. Selle jutu peale koostas mu elukaaslane Exceli tabeli mingisuguste summadega, toimus näidete toomine kui vajalik ja kasulik see tehing oleks.Tema sõnul on parim aeg ja võimalus ja pealegi oli olemas just müügis üks odav korter, mida sai veel natuke hinnast alla tingida. Pika ja pideva selgituste tagajärjel nõustusin lõpuks ja saigi soetatud mulle korter.Hetkel on ammu pangalaen tasutud ja teenib rahulikult oma tulu. Samal ajal ka kogusime raha elukaaslasele aktsia portfelli soetamiseks.Eesmärgi saime koos täidetud, kuid kohe peale seda lausus ta, et pean hakkama ka endale mõtlema.Ja siit algaski tõsine õpetus. Mul paluti läbi lugeda raamatuid nt Rikas isa ja vaene isa, rikkaks saamise õpik, lugeda erinevaid foorumeid.Istusime aeg-ajalt laua taha ja rääksime rahast. Mulle koostati Exceli tabel, mida tuleb täita (tulud-kulud) kirja, tutvustati nt bandorad jms. Toimus pidev selgitus minu mõttemaailmaga.Kahtlesin kaua, kui siis ükspäev võtsin kätte ja alustasin. Nüüdsest on möödas aasta sellest kui otsustasin iga kuu investeerida. Hetkel on sellest saanud uus elulaad ja loomulikult huvi ainult kasvab.PS aga ta ei õpetanud ainult mind mõtlema vaid ka ühte oma noort tuttavad, kes praegu on alles 20-ndate´, raha paigutamise vajadusest.Üllatuseks meile mõlemale hakkas poissi see teema kohe huvitama ja tean et ta üritab üle poole oma
sissetulekutest paigutada iga kuu inevseeringutesse.
Seega on hetkel mu elukaaslane andnud juurde kaks kindlalt investeerijat.”
“Väga palju tuli muuta mõttemaailma ja see on muutunud.

Kui muutub mõttemaailm muudad ka oma tarbimisharjumusi ning raha kasutamist.

Kõige parem selgitused on rääkides, iga otsuse tegemisel kalkuleerisime ja arutasime vajalikkust.

Otsustega ei kiirustanud ja midagi ei raisanud hetke emotsioonidel”

Tagasi üles | Hääletama

Helme Liblikas

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
“Minu ema on olnud juba sünnist saati minu kõrval (ohhoo, eksole!). Peale selle, et ma imetlen teda tohutult, on ta mulle andnud kaasa majandusliku mõtlemise ja õpetanud mind rahaga ringi käima. Nimelt on ta raamatupidaja.

Üks kõige imetlusväärsemaid asju, mida ma tema kohta tean, on see, et kui ma olin umbes 17, rääkis ta mulle, kuidas 1992. aastal istusid mitu väga tähtsat meest meie kodu diivanil ning palusid, et mu ema Eesti esimesele! pangale raamatupidamist teeks, sest ta oli just TIPi kooli lõpetanud cum laude.

Minumeelest väärib see juba kiitust ja te ei kujuta ettegi, kui uhke on midagi sellist teada ja öelda! Tol ajal leidis mu ema, et ta on selleks veel liiga noor ja roheline ja ütles kahjuks ei.


Mida aeg aga edasi, seda rohkem olen ma õnnelik, et temapoolne vastus oli eitav. Ma olen üles kasvanud Juurus, Raplamaal. Väikeses kohas, majas, mis on vanaisa kätega ehitatud ja kus pole basseini ja meil pole koristajat ja kullast wc-poti kaant.

Ja ma olen selle üle õnnelik! Ma olen väiksest peale kasvanud teadmisega, et raha ei kasva puu otsas ning et asjad ei tee õnnelikuks vaid enda harimine ja sina ise loed.

Teine asi, mida mu ema mulle õpetas rahaga seoses, oli siis, kui ma olin umbes viie aastane. Ma suhtlesin endast veidi veel halvemal järjel olevate lastega ning mingi hetk, kui ma kodus olin, nägin ma laual vanaema rahakotti.

Vaatasin sinna sisse ning kuna sajaseid oli kuus, mõtlesin ma, et vaevalt, et keegi märkab, kui ma ühe võtan.

Läksime siis sõbrannadega poodi ja mina sain kõigile osta krõpsu ja jäätist ja limonaadi ja raha kadus käest nagu nipsti.

Otseloomulikult läksid teised lapsed koju ja rääkisid, et Hedvigul oli sajakas ja ta ostis meile komme ja küpsiseid ja krõpsu.

Ning muidugi ei jäänud see mu emal kuulmata. Selle asemel, et tema käest riielda või vitsa saada, viis mu ema mu hoopis poodi.

Ta küsis: “Hedvig, mida sa täna õhtul süüa tahaksid?” ning mina ei suutnud muidugi ära imestada, et mina sain toidu valida.

Valisin makaronid juustuga, mu ema valis välja makaronid, valis välja õli, juustu ja siis hakkas küsima: “Mis sa arvad, kas me natukene sinki ka paneme? Aga kas teeme salatit ka kõrvale? Ja magustoiduks teeme ehk midagi maitsvat?”

Mina olin otseloomulikult kohe nõus, sest mida rohkem, seda uhkem. Ja kui me maksma hakkasime ning müüja oli asjade maksumuse kokku arvutanud, tõstis mu ema ekraani juurde ja näitas: “Näed, Hedvig. Kas see on suur number?”

Vastasin jah, sest number oli saja lähedal, kui mitte üle selle. “Ja tead, Hedvig, mis me selle raha eest saime?”. Olin muidugi segaduses ja mu ema vastas mulle:” Selle raha eest saame mina, sina, tädi, vanaema ja vanaisa ühel õhtul süüa.”

Sel hetkel sain aru, et mu ema teadis, et ma olin vanaema rahakotist sajase võtnud, aga ma ei reetnud ennast. Mäletan, et kui me koju jõudsime, jooksin ma enda lemmik ronimispuu otsa ning nutsin seal veidi, sest mul oli nii paha tunne. See oli ka viimane kord, mil ma midagi varastasin.

Asi, mida mu ema mulle veel õpetas, on lahkus. Need vaesemad sõbrannad käisid ikka ka minu pool mängimas. Ja mina ei saanud kunagi aru, miks iga kord, kui nemad tulid, sain ma jäätist süüa ja tegi mu vanaema neile võileivad valmis, aga kui ma üksinda olin, pidin ma sööma hommikusi külmi makarone.

Ja mu ema suutis ilusasti seletada, et teised lapsed ei saa päeval võileiba ja jäätist, sest nende emmel pole nii palju raha ja sellepärast pean mina alati ilus ja viisakas olema ning nendega enda kommi jagama, sest kui mina nende pool käin, saan ma ju alati natukene kommi või midagi head ja magusat, mis oli ka tõsi.

Mida vaesem oli sõber, seda rohkem häid asju tema juures sai. Või pigem tihedamini ning siis tundus neil nii palju parem elu.

Nüüd, kui ma olen tudeng, on need lood mul ikka nii hästi meeles. Mu ema on alati rõhutanud, et asjad ei tee õnnelikuks, aga elamused teevad niiet hoian nüüd tublisti oma raha,et käia reisimas.

Lisaks sellele on ta mulle õpetanud raamatupidamist ja lihtsamaid maksudega seotud asju, õpetanud kriitiliselt suhtuma laenudesse, olgu need sinu või teise omad ning kõige olulisem asi on muidugi kogumine.

See fakt, et alati peab mustadeks päevadeks raha säästma – tänu sellele suhtumisele olen alates 7ndast klassist suviti tööl käinud ja peab tõdema – suur osa rahast on mul alles. Ning mis ei ole, on hästi läbimõeldud suurteks ostudeks läinud nagu näiteks peegelkaamera.

Ja ma naudin seda! Ma tõepoolest naudin, et ma olen rahaga nii iseseisev, saan hakkama ja ei pea igas olukorras minema enda ema jala külge klammerduma, sest “ma raiskasin jälle raha ära ja mul pole söögiraha.” Sest ma olen juba 20 ja ma kujutan ette, et enamus noortel alates vanusest 19 pole rahalist iseseisvust, mina aga olen juba täiesti iseseisev.

Jutu kokkuvõtteks tahaksingi öelda suur-suur tänu enda emale! Ma ei kujuta ühtegi paremat õpetajat ja armsamat inimest, kes on suutnud nii väikeste ja silmiavavate tegudega näidata mulle, mis on raha, kust ta tuleb ja kuidas seda hoida.

Ning et raha ei tee õnnelikuks, vaid õnnelikuks teeb see tunne, kui sa näiteks kord kuus loomade varjupaigale annetad kasvõi 20 eurot või ostad mõnele inimesele, kel kodu pole natukene süüa. Ja just see ongi oluline, et ma olen õppinud – rahal on suur vägi kuid tuleb vaadata, et see vägi sinust suuremaks ei muutuks.

Aitäh, ema!”

“Ma usun, et ma panin selle üles kirja. Aga üldiselt on paljud inimesed ilmselt olnud tänulikud mu emale, sest ta on nii mõnigi kord abivajajatele tasuta raamatupidamist teinud ja praegu töötab ta ka mitmel kohal ning on võrratu eeskuju!”

Tagasi üles | Hääletama

Ülle Übius

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
„Ülle investeerimisõpetuse võiks kokku võtta järgnevalt.

200 TUHAT SAMMU PARADIISINI

Investeerimine on nagu üks pikk ja põnev teekond, kus iga samm viib sind lähemale finantsilise vabaduse saavutamisele ehk rikkaks saamisele.

Esmatähtis ei ole sammu pikkus, vaid et see on astutud õiges suunas. Näiteks miljoni euro kogumist on kohane võrrelda matkaga Tallinnast Tartusse, kus iga samm, iga meeter vastab viiele eurole.

Kui sa tahad Tartusse jõuda, siis tuleb Tartu poole astuma hakata. Üksnes Tartust unistamine ei aita (kuigi unistuselgi on investeerimise juures asendamatu roll), samuti ei aita mõtlemine sellest, et mõned on Tartusse jõudnud bussi või lennukiga, kahe tunni või kahekümne minutiga.

Pea meeles, et sinu pikk ja juhtumusterohke teekond on kokkuvõttes kõige väärtuslikum – tähtis ei ole mitte ainult eesmärk, vaid ka tee selleni. Tähtis ei ole mitte ainult ülesande vastus, vaid ka lahenduskäik.

Küll on abiks pika teekonna jagamine võimalikult paljudeks väikesteks osadeks: kui mõtled ees ootavast kahesajast kilomeetrist, siis võib selle vahemaa tohutu pikkus sind heidutada. Sellepärast liigu edasi üks samm korraga. Kõige tähtsam on astuda alati õiges suunas.

Õiges suunas liikumine tähendab investori jaoks seda, et ta järgib täielikult endale seatud eesmärke investeerimisega seotud tegevuste osas.

Tähtsad on just need eesmärgid, mille täitmine on otseselt tema enda võimuses. Tähtsad on just tegevuseesmärgid, mitte tulemuseesmärgid (kuna tulemused – nagu näiteks rahaliste võitude saavutamised – sõltuvad temast vaid kaudselt, siis ei ole õige keskenduda esmajärjekorras nendele).

Kui ta on midagi otsustanud, siis tuleb see otsus alati ka ellu viia, hoolimata võimalikest laiskuse või lootusetuse meeleoludest (selliste meeleolude kätte satub aeg-ajalt iga investor). Näiteks võib sageli tunduda, et on mõttetu üldse kinnisvaraoksjonil osaleda, kuna suure tõenäosusega pakub seal keegi sinust niikuinii üle.

Võib mõtelda, et milleks panna üles müügikuulutust, kui niikuinii sellele vist keegi ei vasta. Või milleks tutvuda järjekordsete uute pakkumistega, kui midagi tõeliselt head seal täna vaevalt leidub?

Tea, et valdav enamus inimestest, 99 inimest 100st plaanivad alati hakata elama ja tegutsema homme. Homme ei saa enam teha tänaseid tegevusi, homme saab teha vaid homseid tegevusi. Tänaseks plaanitud tegevuste tegematajätmine on aga juba samm vales suunas.

Vales suunas viib sind ka gambling ehk mõttetult suur riskimine hetkelise hea enesetunde saavutamise nimel.

Selleks et teha kindlaks, kas tegemist on gamblinguga, mõtle, kas sa võtaksid selle riski ka juhul, kui selle riski realiseerumine ilmneks alles kümne aasta pärast. See mõtteline katse aitab liigsest riskimisest hoiduda.

Samuti viib sind vales suunas tegevuste jätmine viimasele minutile – esiteks hiljaksjäämise riski tõttu (mis on täiesti mõttetult võetud risk, kuna seda saab väga lihtsa vaevaga vältida) ja teiseks seetõttu, et kiirustamine võtab sult edukaks tegutsemiseks vajaliku mõtlemisaja.

Samuti nagu malemängus, on ka investeerimises piisava mõtlemisaja olemasolu tihti otsustava tähtsusega. Seega: kui sa juba kord otsustasid, et mingi tegevus on väärt tegemist, siis on ta ka väärt tegemist rahulikult ja olulise ajavaruga.

Keep it simple. Kui miski tundub lihtne, siis on see tegelikult parajalt keeruline. Kui miski tundub keeruline, siis on see tegelikult võimatu. Selle seaduspärasusega tuleb arvestada oma investeerimistegevuste plaani koostamisel, sest ülejõukäivalt keeruliste ülesannete kavandamine on kõige kindlam ja kiirem viis valesse suunda liikumiseks.

Sa ei jõua mitte Tartusse, vaid Helsingisse. Kõik planeeritavad investeerimistegevused peavad olema lihtsad ja selgesti arusaadavad. Pigem liiga lihtsad kui liiga keerulised.

Kui kahtled oma võimetes plaanitud tegevuste elluviimiseks või kui seal on midagi sinu jaoks liiga vastumeelset/rasket, siis otsusta pigem lihtsama tegevuskava kasuks: tea, et ka see lihtne tegevuskava jääb 99 inimesel 100st täitmata.

See lihtne tegevuskava on järjekindla järgimise korral enam kui piisav sinu eesmärgi saavutamiseks. Tallinnast Tartusse jõuaks oma eluea jooksul roomata ka tavaline aiatigu.

Otsustav on püsivus.

Ehk kokkuvõtteks:
– keep it simple
– hoidu mõttetust riskimisest
– tegutse TÄNA
– jaga pikk teekond väikesteks sammudeks
– pea lugu mitte ainult eesmärgist, vaid ka teekonnast selleni
– võrdle end mitte teiste inimestega ega mingide rahanumbritega, vaid üksnes endale seatud TEGEVUSeesmärkidega
– ära tee ühtegi sammu vales suunas, ole järjekindel
– ära jäta asju viimasele minutile”

„Minu hea sõbra, psühholoog Ülle Übius´e vaated investeerimisele on mind viinud olukorda, kus mul ei ole vaja raha teenimiseks teha
vastumeelseid asju (s.t. situatsiooni, mis sarnaneb olulises osas finantsvabadusele).
Mul on nüüd võimalus võtta vastu ainult neid töid, mis südame põksuma panevad.Investeerimisest saadavad tulud ületavad jooksvaid kulutusi ca 5000 euro võrra aastas – selle summa (lisaks töötasudest laekuvad rahad) investeerin taas edasi. Investeerin Eesti kinnisvarasse (peamiselt maa).Olen Ülle investeerimispõhimõtteid järgides saavutanud keskmiselt ca 13 protsendilise (kinnisvara)investeeringute aastase nominaaltootluse 15 aasta jooksul s.t. läbi poolteise majandustsükli: kahe tõusufaasi (2000-2006, 2010-2015) ja ühe langusfaasi (2007-2009).Ülle põhimõtetest kõige raskemini järgitavaks on minu jaoks olnud põhimõte `keep it simple`: ajal, kui häid investeerimisvõimalusi ei ole saadaval, tekib tahtmine osta midagi kehvemat (raske on olla vahepeal tegevuseta).Sellise rahutuse vastu aitab minu puhul kõige paremini see, kui lisaks investeerimisele tegelen ka mingi muu huvitava tööga – investeerimine ei tohiks olla ainuke tegevusala, mis pinget ja rahuldust pakub.„

Tagasi üles | Hääletama

Airon Roosalu

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
„Esitan kandidaadiks oma venna, kes on võtnud üheks oma missiooniks mind ja ka mitmeid oma sõpru fintantsteadmistega ühte liita ning on seda teinud mitte ainult suunates, vaid ka oskuslikult “pinda käies” :). Ja seda isegi suguvõsa sünnipäevadel teemaks võttes (ja onudega pole teps mitte lihtne vaielda…).

Ehk siis esimesena sain ma tutvust teha tänu Aironile “Eesmärgipärase planeerimisega”, millest sai ühtlasi alguse ka minu esimene rahavoogude ülestäheldamine.

Järgmiseks kinkis ta mulle jõuludeks Roosaare raamatu, mis tulles koos pühendusega väga palju entusiasmi süstis ja rahamaailma avardas.

Seejärel tuli “Rikas isa, vaene isa”. Olles tänu eelnevatele raamatutele saanud tuttavaks P2P laenudega, tekkis endalgi huvi vaba raha paigutada.

AGA, see oli nii kohutavalt tüütu ja tol hetkel tundus pikk protsess, juba registreerimine oli keeruline, seega jäi see sinnapaika… Nii umbes pooleks aastaks.

Ühel hetkel, kui Airon sai oma pärimistele “Kas olen juba bondoraga tegelenud?” järjekordselt vastuseks tagasihoidliku ja vabandusi täis “Ei”, siis (minu õnneks) tuli ta mulle külla, võttis mu arvuti lahti ja tegi esimese sissemakse lihtsalt ära.

Ja nii lihtne see oligi! Nüüd olen ise lisanud mitu-mitu makset ja ei tundugi enam kui
raketiteadus.

Ja kõige selle juurde veel kümned kutsed koolitustele ja investeerimisõhtutele, kohale olen jõudnud küll ainult “Rikas naine Tark naine” koolitusele.

Kui see kõik nüüd siia kirja sai, kui palju otsuseid olen mina tänu oma vennale vastu võtnud, siis kokku tuleb mul tarkust 3 raamatu ja 1 koolituse jagu + tehingud Bondoras.

Jääb ainult ahhetada, et miks ma sellest maailmast midagi varem ei teadnud :)”

„Olen muutunud tohutul hulgal fintantsteadlikumaks. Mul oli ka varem komme raha kõrvale panna, kuid see tundus kohati mõttetu, mille jaoks ma seda teen? Mis ma võidan, kui mul see 1000€ rohkem on?

Aga nüüd ma tean, mis ma võidan, ja tean, mida tarka selle rahaga peale hakata. Ja ausalt öeldes, tundub tulevik ka helgem, sest tean, et mu pensionipõlv on minu kätes.

Tänu Aironi õpetusele olen suutnud ka ema raha suhtes teadlikkumaks teha ning mul oli nii hea meel, kui ema üks päev teatas, et ta on asunud raha kõrvale panema, eesmärgipäraselt!

Ja veel parem oli ema enda meel, kui saabus ootamatu võimalus soodsalt auto välja osta ning selle jaoks ei pidanudki raha koguma hakkama, vaid see raha oli juba olemas.

Siin on kirjas ainult minu finantsteadlikumaks saamise lugu, kuid olen kindel, et Airon on väga mitmed oma sõbrad suutnud vähemalt mõtlema panna, et ka nii on võimalik rahaga käituda.

Ja kui nad selleks valmis on, siis on neil võimalus ka tegutseda :)”

Tagasi üles | Hääletama

Karin Vinkel

Stipendiumit vääriv teguKuidas see sinu või su lähedaste finantsilist käitumist/olukorda mõjutas?
Karin jagab väga lahkelt oma lugu ja kinnisvarainvesteeringute kogemusi. Alati on valmis küsimustele vastama ning läbi eeskuju ja julgustamise paneb suuremalt mõtlema.”Kui arutada Kariniga väljaüürimiseks korteri ostmist, siis on praktiliselt võimatu mitte hakata mõtlema, et miks siis juba mitte kohe kortermaja? Sarnast mõju võib kohata temaga ka teistel teemadel rääkides.”

Tagasi üles

Hääletamine on lõppenud. Vaata tulemusi siit.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

One reply on “RahaFoorumi Stipendium 2015 kandidaadid”

[…] RahaFoorumi Stipendium 2015 kandidaadid (1698 vaatamist) Kõige enam sai vaatamisi RahaFoorumi Stipendiumi kandidaatide lugudega leht. Miks? Osaliselt sellepärast, et mina olen seda korduvalt jaganud, aga teisest küljest kindlasti sellepärast, et palusin kandidaatidel endil jagada seda enda inimeste seas, sest vastasel korral minu jagatud sõnumid ei pruugi üldse nende inimesteni jõudagi, kellele vastav kandidaat väärtust on loonud. Ühtlasi palusin samal põhjusel seda teha ka inimestel, kes kandidaate edastasid. Tundub, et nii mõnigi on seda teinud. […]

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: