Burn rate

« Back to Glossary Index

Burn rate näitab, kui palju raha startupil igal kuul tegutsemiseks kulub. Seda võidakse arvutada nii netosummana (net burn rate) kui ka brutona (gross burn rate).

Esimesel juhul arvutatakse välja raha sisse miinus raha välja vahe. Teisel juhul vaadatakse lihtsalt igakuiste kulude suurust.

Seda näitajat kasutatakse peamiselt algusfaasis olevate iduettevõtete puhul, kus ettevõte kasumit ei teeni. Selle põhjal saab välja arvutada runway ja see annab olulist infot selle kohta, kui palju on aega oma äri kasvatada ja/või millal peaks hakkama uut rahastust otsima.