Clean price

« Back to Glossary Index

Clean price on võlakirja hind, mis ei sisalda endas vahepeal kogunenud intressi. Näiteks kui võlakiri maksab intressi kord aastas ja väljastati 6 kuud tagasi, siis clean price ei arvesta selle kuue kuu kogunenud intressiga.

Vt ka dirty price