Flip

« Back to Glossary Index

Flip või flippimine on kinnisvara ostmine, selle täiendamine remondi, väiksemateks ühikuteks tegemise või muu näol ja seejärel kasumiga maha müümine.

Reeglina on tegemist suhteliselt lühiajaliste tehingutega, mille eesmärk on teenida kõrgema hinnaga müügi pealt tulu. Kõige paremini toimib selline ärimudel tõusval turul.

Kuna flipist võib suhteliselt kergelt saada ka flop, siis sellist tegevust on pigem õige nimetada spekuleerimiseks või ettevõtluseks, aga mitte investeerimiseks.