Fondiemissioon

« Back to Glossary Index

Fondiemissioon on aktsiakapitali suurendamine omakapitali arvelt, ilma täiendavaid sissemakseid tegemata. Näiteks kantakse varasemate perioodide jaotamata kasum aktsiakapitaliks ja suurendatakse seeläbi aktsiate arvu või nimiväärtust.

Vt ka emiteerimine