Patenditroll

« Back to Glossary Index

Patenditroll on ettevõte või inimene, kes ostab kokku või patendeerib üldsõnalisi leiutisi ja tehnoloogiaid, et seeläbi kohtu kaudu ettevõtetelt raha nõuda.

Ärimudel on suures plaanis lihtne. Patenditroll hangib omale mingi võimalikult laiahaardelise patendi. Seejärel otsib ettevõtteid, kes võiksid kasvõi väga kaudselt midagi sarnast oma tegevuses kasutada.

Neilt ettevõtetelt nõutakse erinevaid ähvardusi tehes ja juriidilisi kanaleid pidi hüvitist selle patendi kasutamise eest. Näiteks üks selline USA ettevõte MPHJ saatis üle 16 000 väike- ja keskmise suurusega ettevõttele ähvarduskirja, kus nõudis neilt $1 000 – $1 200 litsentsitasu iga töötaja kohta.

Kuna selle nõude vastu kaitsmine on juriidiliselt väga kallis lõbu, siis sageli väiksemad ettevõtjad on sunnitud tegema patenditrolliga kokkuleppeid. Tavaliselt tähendab see siis mingi summa maksmist, isegi kui nad tegelikult ei ole midagi rikkunud ega kellegi õigusi riivanud.

Vt ka patent