Spekulatiivne vara

« Back to Glossary Index

Spekulatiivne vara ehk mittetootlik vara ei tooda kasumit, intressi, üüritulu, dividende ega muud tulu. Näiteks kuld, kaupvara, Bitcoin ja välisvaluutad on selline spekulatiivne vara.

Need varad ei tooda midagi juurde ega kasva ajas suuremaks. Ainus asi, mis nende hinda mõjutab, on pakkumise ja nõudluse tasakaal. Kui ostuhuvi on suurem kui müügihuvi, siis hind tõuseb ja vastupidi.