Ümberpööratud tulukõver

« Back to Glossary Index

Ümberpööratud tulukõver (Inverted Yield Curve) on olukord, kus lühema perioodiga USA riigivõlakirja tootlus on kõrgem kui pikaajalistel võlakirjadel.

Tavapäraselt on pikemaajalise võlakirja tootlus kõrgem ja selle pöördumine on pigem harv nähtus. See pöördumine on oluline, kuna tavaliselt on see olnud heaks märgiks peagi saabuvast majanduslangusest.

Samas ei ole see tingimata hea aktsiaturgude langusfaaside alguse ennustaja.