Cost of carry

« Back to Glossary Index

Cost of carry viitab investeeringu hoidmisega seotud kuludele. Näiteks intressikulud, kindlustus või füüsilise kaupvara ladustamisega seotud kulud. Sealhulgas näiteks kaupvara hävimine, kvaliteedi langus või roiskumine.

Kuna kaupvara ladustamisega seotud kulud võivad olla märkimisväärsed, siis on futuuridega spekuleerijatel sageli mõistlikum kasutada roll over lähenemist ja selle käigus kasvõi raha kaotada.