Split

« Back to Glossary Index

Spliti korral jagatakse ettevõtte aktsiad mitmeks uueks aktsiaks. Näiteks, kui sul on 1 ettevõtte aktsia, siis see asendatatakse 4 aktsiaga. Kui üks aktsia asendub neljaga, siis jagatakse ka aktsia hind neljaga läbi, nii et keegi otseselt midagi ei teeni ega kaota selle protsessi käigus.

Seda tehakse tavaliselt siis, kui aktsiahind on kasvanud kõrgeks. Kõrge aktsiahind võib selle likviidsusele halvasti mõjuda. $1000 hinnaga aktsiat on raskem müüa, kui $50 maksvat aktsiat.

Kui aktsia hind kukub liiga madalale, võidakse mõnikord teha ka vastupidine tehing ehk reverse split. Sellisel juhul võetakse näiteks $1 maksev aktsia, liidetakse 10 aktsiat üheks kokku ja saad omale $10 maksva aktsia.