Dividendipoliitika

Dividendipoliitika on ettevõtte poolt kokkulepitud ja välja kuulutatud põhimõtete kogum seoses dividendide maksmisega.

Näiteks on Harju Elektri (HAE1T) dividendipoliitikas kirjas selline info:

Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks vähemalt kolmandik tavapärasest majandustegevuse puhaskasumist. Kontsernis on kujunenud heaks tavaks maksta edasi muudelt finantsinvesteeringutelt saadud dividendid. Tegelik dividendimäär sõltub aga Kontserni rahavoogudest ning arenguperspektiividest ja nende finantseerimise vajadusest.

Dividendipoliitika annab investoritele selgema sõnumi selle kohta, kas ja milliseid dividende antud ettevõtte investorina oodata. Kuna paljud investorid soovivad investeerida just dividendiaktsiatesse, siis võimaldab selge ja järjepidev dividendipoliitika tõsta investorite huvi antud ettevõtte vastu.

Dividendipoliitikat võib jaotada näiteks nii:

  • stabiilse dividendi poliitika (constant dividend per share policy; dividend stability policy) – igal aastal väljamakstav dividendide summa on fikseeritud
  • stabiilse dividendide väljamakse kordaja poliitika (constant payout ratio policy) – dividendideks makstakse kokkulepitud protsent puhaskasumist
  • jääkdividendide poliitika (residual dividend policy) – dividendideks makstakse ainult ülejääv osa kasumist, mida ettevõte ei kasuta investeeringuteks
  • kombineeritud dividendipoliitika (hybrid dividend policy) – erinevad kombinatsioonid eelmistest

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

%d bloggers like this: