Riskikapitalifond

« Back to Glossary Index

Riskikapitalifond (VC, Venture Capital Fund) investeerib reeglina pigem varajases faasis suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse. Tegemist on riskantsete investeeringutega, mis võivad edu korral anda väga suuri tootlusi. Ebaedu korral võib aga kogu ettevõttesse tehtud investeeringu kaotada.

Mõnikord võib olla tegemist ka avaliku sektori ehk riigipoolse riskifondiga, mille kaudu rahastatakse riigi jaoks oluliste valdkondade ettevõtteid, mis muidu ei pruugiks piisavalt rahastust saada.