DPS

« Back to Glossary Index

DPS (dividend per share) näitab dividendi suurust aktsia kohta. Selle leidmiseks tuleb jagada kogu dividendideks makstav summa ettevõtte lihtaktsiate arvuga.