AuM

« Back to Glossary Index

Assets under Management (AuM) näitab fondis olevate investeeringute mahtu. Kui see number on pigem väike, on tõenäoliselt tegemist mõne eksootilisema fondiga, mis reeglina tähendab kõrgemat riski.

Tavaliselt on ka väiksema mahuga indeksfondidel näiteks kõrgemad tasud, kui suuremahulistel indeksfondidel. Võrdle näiteks mõne teise sarnase indeksfondiga, et aru saada, kas tegemist on pigem väikese mahuga või suurema fondiga.

Suurema varade mahuga fondi likviidsus on reeglina suurem, kui väiksemahulise fondi puhul. Muidugi väikeinvestori seisukohalt hakkab see rolli mängima alles siis, kui vaadata rahvusvahelises mõttes ikka väga väikeseid fonde.