Fond

« Back to Glossary Index

Fond on lihtsustatult öeldes erinevate aktsiate ja varade kogum. Fondi puhul ostab investor fondiosakuid. Fondijuht investeerib selle raha erinevatesse aktsiatesse ja varaklassidesse. Nii saad ühte fondi ostes hajutada erinevate investeeringute vahel, ilma et peaksid kõiki neist eraldi ostma.

Investeerimisfondide jaotus juhtimisstrateegia järgi

Lihtsustatult saab fonde jaotada nende strateegia järgi:

  • Aktiivselt juhitud fondideks: fondijuht püüab investeeringuid valides ja ajastades saavutada turust (indeks) paremat tulemust.
  • Passiivselt juhitud fondideks (indeksfond): fondijuht ei vali üksikuid investeeringuid, vaid ostab indeksis olevaid aktsiaid, et turu liikumisi võimalikult täpselt kaasa teha.

Siinkohal võiks välja tuua ka ühe näiliselt aktiivse fondi liigi, milleks on kapiindeksfond.

Avatud ja suletud fondid

Samuti võib fond olla kas:

  • Avatud fond: fondiosakutega kauplemine käib NAV hinnaga, mis arvutatakse reeglina igapäevaselt ümber. Fondihaldur väljastab uusi osakuid ja soovi korral saad ka fondihaldurile enda osakud maha müüa.
  • Suletud fond (closed-end fund, CEF): väljastab kindla arvu osakuid, millega investorid saavad omavahel kaubelda. Fondihaldur uusi osakuid igapäevaselt ei väljasta ega osta neid ka investoritelt tagasi. St, kui soovid oma osakuid müüa, pead leidma teise investori, kes soovib neid osta. Suletud fondi puhul sõltub hind pakkumise-nõudluse tasakaalust ehk võib ka NAVist erineda.

Börsilkaubeldav fond

Börsilkaubeldavate fondidega (ETF) saab, nagu nimigi ütleb, börsil teiste investoritega kaubelda. Selline fond võib olla samuti nii suletud (raha kaasatakse alguses IPO käigus) kui ka avatud fond (uusi osakuid väljastatakse ja ostetakse tagasi igapäevaselt vastavalt vajadusele).

Fond võib investeerida erinevatesse varadesse

Sõltuvalt investeeritavatest varadest, võib fonde liigitada ka selle järgi. Näiteks:

  • Aktsiafond (Equity Fund): investeerib aktsiatesse. Võivad olla eraldi määratud piirkonnad, sektorid jms.
  • Rahaturufond (Money Market Fund, Liquidity Fund, Cash Fund): paigutab raha lühiajalistesse võlakirjadesse ja hoiustesse.
  • Võlakirjafond (Fixed Income Fund, Bond Fund, Debt Fund): investeerib valitsuse või ettevõtete võlakirjadesse. Moodsama näitena võib siia kategooria alla ka liigitada näiteks ühisrahastuse laenudesse investeerivaid fonde.
  • Riskifond (Hedge Fund): peamiselt professionaalsetele investoritele suunatud fondid, kus lisaks aktsiate ostmisele kasutatakse ka lühikeseks müüki, võimendust ja derivatiive.
  • Fondifond (Fund of Funds, FOF): ei osta varasid otse, vaid investeerib teistesse fondidesse.

See nimekiri ei ole kindlasti lõplik.