Tuletisinstrument

« Back to Glossary Index

Tuletisinstrument ehk derivatiiv ehk tuletisväärtpaber on oma olemuselt leping, mis annab õiguse või kohustab lepingu osapooli kokkulepitud tingimustel finantsvara või kaupvara ostma või müüma.

Derivatiiviks on näiteks optsioon, futuur ja forward.