Väärtpaber

« Back to Glossary Index

Väärtpaber on dokument, mis annab õiguse näiteks ettevõtte osalusele, võlanõudele või kaupvarale. Väärtpaber võib anda ka õiguse või kohustuse mõnda eelnevast kas osta või müüa eelnevalt kokkulepitud hinnaga.

Väärtpaberiks on näiteks aktsia, võlakiri, optsioon, futuur, forward.