Varrant

« Back to Glossary Index

Varrant (warrant) on väärtpaber, mis annab õiguse piiratud aja jooksul osta ettevõtte aktsiaid või võlakirju kokkulepitud hinnaga. Kui investor selle aja jooksul neid ei märgi või alusvara turuhind kukub varrantis kokku lepitud hinnast madalamale, muutub varrant kehtetuks.

Ettevõte võib varranteid välja lasta ja pakkuda olemasolevatele aktsionäridele.

Varrantitega kaasneb arvestatav võimendus, mistõttu alusvara väike hinnaliikumine võib põhjustada üsna suurt hinna muutust varrantile.

Varranteid väljastavad ka näiteks SPACid sellisel kujul, et need annavad sulle õiguse osta selle ettevõtte osakuid, millega SPAC potentsiaalselt liitub. Kui aga liitumine jääb ära, siis muutub varrant väärtusetuks.