NAV

« Back to Glossary Index

NAV (Net Asset Value) ehk osaku puhasväärtus näitab fondi varade väärtust ühe fondiosaku kohta peale kohustuste maha lahutamist. Teoorias on selle arvutamise valem lihtne:

NAV = (Varad – Kohustused) / Aktsiate arv

NAV võib fondiosaku hinnast olla ka madalam või kõrgem. Kui NAV on aktsiahinnast kõrgem, siis teoreetiliselt saad fondis olevaid varasid soodushinnaga osta ja vastupidi.