NAV

NAV (Net Asset Value) ehk osaku puhasväärtus näitab fondi varade väärtust ühe fondiosaku kohta peale kohustuste maha lahutamist. Teoorias on selle arvutamise valem lihtne:

NAV = (Varad – Kohustused) / Aktsiate arv

NAV võib fondiosaku hinnast olla ka madalam või kõrgem. Kui NAV on aktsiahinnast kõrgem, siis teoreetiliselt saad fondis olevaid varasid soodushinnaga osta ja vastupidi.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

%d bloggers like this: