Juhtumirisk

« Back to Glossary Index

Juhtumirisk (Event Risk, Jump Risk) on risk, et mõni ettenägematu sündmus mõjutab investeeringut negatiivselt. Näiteks looduskatastroofid, ootamatud ettevõtte restruktureerimised, võlakirjade tagasiost, järelevalveasutuse poolt algatatud juurdlus, riigi poolt tegevuse keelustamine jmt.

Seda seostatakse ka järskude suurte hinnamuutustega turul. Nn jump risk või gap risk. Tavaliselt on need tingitud mingitest ootamatutest uudistest, mis seejärel hinda tugevalt mõjutavad.

Kuigi tegemist on ettenägematu riskiga, on siiski võimalik ennast selle vastu mõneti kaitsta. Näiteks läbi kindlustuse või mõne derivatiivi.