Kogutootlus

« Back to Glossary Index

Kogutootlus näitab tootlust erinevate tuluallikate peale kokku. Näiteks aktsiate puhul võtab see arvesse nii dividende kui ka aktsiahinna tõusult teenitud tootlust.

Näiteks investeerisid 1000€ aastaks ajaks. Selle jooksul said 50 € dividendi ja aktsiate väärtus tõusis 1100€ peale. Kogutootlus on 150€ / 1000€ = 15%.

Vt ka ROI