SKP

« Back to Glossary Index

SKP (sisemajanduse koguprodukt; kasutusel ka SKT ja inglise keeles GDP) mõõdab riigis toodetud kõigi toodete ja teenuste rahalist väärtust teatud aja jooksul. Tüüpiliselt vaadatakse seda aasta baasil.

See on selline lihtsustatud skoorimissüsteem, mille põhjal saab suure pildi ülevaate, kuidas konkreetse riigi majandusel läheb. Selleks, et need numbrid erinevate riikide puhul võrreldavamad oleks, jagatakse SKP sageli inimeste arvuga. Mida suurem number, seda rohkem väärtust riik inimese kohta toodab.

SKPd saab arvutada erinevatel viisidel ja see ei anna kindlasti täielikku pilti toimuvast. Küll on see hea abivahend riigi majanduses toimuvate muutuste ja trendide lihtsaks jälgimiseks.