SKP

SKP (sisemajanduse koguprodukt; kasutusel ka SKT ja inglise keeles GDP) mõõdab riigis toodetud kõigi toodete ja teenuste rahalist väärtust teatud aja jooksul. Tüüpiliselt vaadatakse seda aasta baasil.

See on selline lihtsustatud skoorimissüsteem, mille põhjal saab suure pildi ülevaate, kuidas konkreetse riigi majandusel läheb. Selleks, et need numbrid erinevate riikide puhul võrreldavamad oleks, jagatakse SKP sageli inimeste arvuga. Mida suurem number, seda rohkem väärtust riik inimese kohta toodab.

SKPd saab arvutada erinevatel viisidel ja see ei anna kindlasti täielikku pilti toimuvast. Küll on see hea abivahend riigi majanduses toimuvate muutuste ja trendide lihtsaks jälgimiseks.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

%d bloggers like this: