KID

« Back to Glossary Index

KID (key information document) ehk põhiteabe dokument on Euroopa Liidu poolt PRIIPS raames tekitatud nõue finantstoodete pakkujatele. Põhiteabe dokument on loodud jaeinvestorite jaoks, et neil oleks lihtsam toodete sisu ja riske mõista.

KID peab olema lühike 2-3 lk dokument, mis sisaldab:

  • Üldine informatsioon toote ja selle pakkuja kohta.
  • Tootega seotud riskide ülevaadet (sh skaalal 1-7) ja millest selle toote tootlus sõltub.
  • Viide maksimaalsele kaotuse suurusele, sh erinevate stsenaariumite näitel.
  • Tasude suurust (sh jooksvad tasud) ja selle mõju tootlusele ajas.

Iga kord, kui hakkad mõne investeerimistoote kohta uurima, siis KID on selleks väga hea alguspunkt.