Jooksvad tasud

« Back to Glossary Index

Jooksvad tasud või kogukulumäär sisaldab endas nii fondi valitsemistasu kui ka fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid.

Näiteks kui pensionifond investeerib raha teise fondi, mille kulud on 1,5% aastas, siis valitsemistasu all see kulu ei kajastu. Jooksvate tasude all on aga see 1,5% lisakulu sees.

Erandiks on siinkohal edukustasu, mida 2021. aasta seisuga võtavad näiteks LHV aktiivselt juhitud pensionifondid. Seda tasu jooksvate tasude ega valitsemistasu all ei kuvata.

Samuti on 2021. aasta mais SEBi pakutavatel U-klassi fondidel kasutusel igakuine haldustasu, mida nad samuti jooksvate tasude hulka ei ole arvestanud. Kuigi tegemist on konkreetselt just seda tüüpi fondidega kaasneva lisatasuga.

Hooldustasu ja muid maakleri poolt võetavaid tasusid (nö platvormitasud) jooksvate tasude määr ei sisalda, kuna see näitab ainult fondi tegevusega seotud ja fondi varadest võetavaid tasusid.

Vt ka valitsemistasu, hooldustasu