Valitsemistasu

« Back to Glossary Index

Valitsemistasu on tasu, mida fondivalitseja võtab selle eest, et ta haldab fondi rahaga tehtavaid investeeringuid. See on tasu fondijuhtimise teenuse eest, mis võetakse fondi varadest automaatselt maha.

Vt ka jooksvad tasud.