Haldustasu

« Back to Glossary Index

SEB võttis 2021. aasta mais kasutusele mõiste haldustasu. See tasu on seotud konkreetsete SEB U-klassi fondidega, aga seda võtab SEB investori käest, mitte fondi varadest.

Olemuselt on seega tegemist väga sarnase tasuga, nagu hooldustasu, kuigi hinnakirjas on haldustasu ja hooldustasu eraldi välja toodud, et neid teineteisest eristada.

NB! LHV kasutab enda toodetel samuti haldustasu mõistet, aga nende puhul ongi tegemist hooldustasuga.

Vt ka hooldustasu, valitsemistasu, jooksvad tasud