Prospekt

« Back to Glossary Index

Prospekt on dokument, milles kirjeldatakse IPO tingimusi, ettevõtte seisukorda, plaane ja riske või fondi või mõne muu väärtpaberi tingimusi ja olulist infot.