TER

« Back to Glossary Index

TER (Total Expense Ratio) ehk kogukulumäär näitab fondi juhtimise ja haldamisega seotud tasude suurust. Väljendatakse protsendina fondi varadest aasta kohta. Sarnase eesmärgiga on kasutusel ka mõiste jooksvad tasud.

Näiteks TER 0,19% tähendab, et eelmise aasta kulud moodustasid fondi varadest 0,19%. Fondi tootlust kuvatakse reeglina tasudejärgselt ehk selle mõju tootlusele on juba arvesse võetud.

Indeksfondidel on kulukuse määr reeglina tublisti alla 1%. Aktiivselt juhitavatel fondidel võib olla ka omajagu kõrgem.

Vt ka pensionifondide kontekstis: jooksvad tasud, valitsemistasu.