PRIIPS

« Back to Glossary Index

PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) on Euroopa Liidu poolt regulatsioonidega loodud mõiste, mis viitab pankade või finantsinstitutsioonide poolt pakutavatele finantstoodetele.

Tegemist on väga laia mõistega, mis hõlmab enda alla kõiksugu avalikult reklaamitavaid finantstooteid, alates sellistest, mis võimaldavad investeerida aktsiatesse, fondidesse ja võlakirjadesse ja lõpetades kindlustuspoliisidega.

Sellest regulatsioonist tulenevalt on vastavate toodete pakkujatel kohustus oma iga investeerimistoote kohta koostada KID (key information document ehk põhiteabe dokument).