Suhtarv

« Back to Glossary Index

Suhtarvu all peetakse tavaliselt investeerimise kontekstis silmas mingite näitajate jagatise tulemust. Näiteks P/E puhul jagatakse aktsiate hind puhaskasumiga läbi ehk saadakse aktsia hinna suhe ettevõtte kasumisse.

Suhtarvud võimaldavad saada kiire ülevaate erinevatest ettevõtte finantsnäitajatest. Seeläbi saab üsna lihtsalt võrrelda tulemusi näiteks minevikuga või teiste samas sektoris tegutsevate ettevõtetega.