P/E

P/E suhtarv (Price-to-Earnings ratio) ehk kasumikordaja näitab aktsiahinna ja puhaskasumi suhet. Seda arvutatakse valemiga:

P/E = ühe aktsia hind / puhaskasum ühe aktsia kohta

Kõige tüüpilisemalt kasutatakse viimase 12 kuu puhaskasumit (trailing twelve months), aga võidakse kasutada ka muid perioode. Näiteks võib kasutada mitme aasta keskmist või sootuks järgmise aasta prognoositavat puhaskasumit.

Kui P/E suhtarv on näiteks 20, siis see tähendab lihtsustatult, et 1 € puhaskasumi eest tuleb täna maksta 20 €.

Kuigi võib sageli kohata erinevaid väiteid, et ühel või teisel tasemel olev P/E suhe on kas kallis või odav, siis praktikas on sellise järelduse tegemine siiski üsna keeruline.

Näiteks see piir, mille ületamisel peetakse aktsiat liiga kalliks, on aja jooksul korduvalt muutunud ja muutub tõenäoliselt ka tulevikus.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

%d bloggers like this: