Categories
Laenud ja ühisrahastus

Mintose Forward Flow investeerimistoode

Mintos tuli välja uue investeerimistootega Forward Flow. Selle eesmärk tundub olevat pakkuda pikaajalisemat ja kergemini etteennustatavat rahavoogu. Eelkõige laenukontoritele.

Mis on Mintose Forward Flow?

Tegemist on nö laenupakiga, millesse investeerides saad justkui “osaluse” mitmest erinevast laenust, mis selle paki sees on.

Mintose Forward Flow laenupaki sisu
Kui teed Forward Flow laenupaki lahti, on seal näha nii pakis olevad laenud kui ka lahti kirjeldatud, mis tingimustele need vastama peavad.

Forward Flow laenupaki investeerimisperiood on kindlaks määratud, aga selle sees olevad laenud ei pea olema sama perioodiga. Kui paki sees olev mõni laen tagasi makstakse või tagasi ostetakse, siis laenukontor kohustub need samaväärsete laenudega asendama. Kui see ei õnnestu, ostetakse kogu Forward Flow pakk tagasi.

Samal ajal lubatakse sulle kogu perioodi jooksul intressi maksta, mis peaks reeglina olema kõrgem, kui samasuguste üksikute laenude intress turul.

Finko Armeenia lühiajaliste laenude intressid.
16. märtsil 2020 on raha Forward Flow kaudu pikaajaliselt kinni panemine väiksema intressiga, kui samasugused lühiajalised laenud.

Intressimakseid tehakse sõltuvalt laenusooritusest iganädalaselt, seega tegelik intress ei ole garanteeritud. Põhiosamaksed reinvesteeritakse ehk Forward Flow on nö bullet laen, kus põhiosa makstakse tagasi perioodi lõpus.

Artikli kirjutamise ajal on turul ainult Finko Armeenia Forward Flow pakid intressiga 15%. Samal ajal on samasugused lühiajalised Finko Armeenia laenud turul 16% intressiga.

Kellele tegelikult laenu annad?

Juriidiliselt toimib süsteem nii, et sina ostad Mintos Finance ettevõttelt laenunõude, kes annab laenu laenukontorile. Laenukontor siis lubab, et selle laenu tagatiseks on nõue nende konkreetsete laenude vastu.

Teisisõnu, tegemist on indirect mudeliga, mille puhul isiklikult tahaksin väga näha reaalset kohtupraktikat, kas ja kui vettpidav see tegelikult on.

Arvestades, et antud juhul on ka Forward Flow laenu ning selle “alusvaraks” olevate laenude perioodid väga erinevad, siis võib pankrotihalduriga suhtlus eriti huvitavaks minna.

Seega sa ei osta laenuväljastaja käest laenunõudeid, vaid ostad osaluse laenuväljastajale antud laenust.

Kuidas Forward Flow laenudesse investeerida saab?

Investeerimine toimub täpselt samamoodi, nagu teistesse laenudesse. Neisse laenudesse saad investeerida nii auto invest abil kui ka esma- ja järelturul käsitsi investeerides.

Portfellihalduris on vastav laenutüübi valik nende laenuväljastajate juures, kes seda tüüpi laenu pakuvad.

Tuleb lihtsalt valida vastav laenutüüp filtrist ja leiadki need laenud üles. Arvestades, et neisse laenudesse saab järelturul investeerida, siis võib eeldada, et neid on võimalik ka ennetähtaegselt maha müüa. Eeldusel, et neile on ostjaid.

Kokkuvõttes Forward Flow tootest

Mintose esindaja on öelnud, et nad niisama Forward Flow laenupakke tagasi osta ei luba. Seega vähemalt teoorias ei tohiks laenuväljastajad seda skeemi teha, et intresside langedes ostavad kõrgema intressiga laenud tagasi ja väljastavad uuesti madalamalt.

Kui tahad nö kõrgemat intressi pikemaks ajaks ära fikseerida, siis võiks justkui mõistlik toode olla selle eesmärgi saavutamiseks. Samuti väheneb risk, et su raha ei saa reinvesteeritud.

Praktikas aga ei kujuta ette, kuidas Mintos seda kontrollib, et laenukontor ühel hetkel tahtlikult “ei ole suuteline” lõpetatud laenu asendama ja seetõttu ei osta Forward Flow kallimaid pakette tagasi.

Lisaks on see intress täna turul olevast intressist hoopis madalam, mitte kõrgem, nii et raha pikemalt lukustamisel ei paista mingit mõtet olevat.

Oma olemuselt on see veel üks samm lähemale võlakirjale. Ettevõte saab omale kaasata pikaajalist raha, mille puhul on rahavoogusid tunduvalt lihtsam ennustada ja planeerida ning põhiosa maksed on alles perioodi lõpus.

Samal ajal tähendab see ka seda, et sinu investeeringu seotus konkreetsete laenudega on veelgi hägusem. Seega laenukontori pankroti korral on rohkem võimalusi, et pankrotihaldur tõlgendab olukorda teisiti ning ka need laenud loetakse hoopis ettevõtte pankrotivara osaks.

Mida sa sellest tootest arvad?

2 replies on “Mintose Forward Flow investeerimistoode”

Ma pole küll spetsialist, aga sisetunne ütleb, et 15% võib mõne kuu pärast olla odav laenuintress. Seega ma ootaks, enne kui suurema summa pikaks ajaks kinni panen…

Arvestades, et juba täna on tavaturul intress kõrgem ja järelturul veelgi paremaid diile, siis tõesti ei ole ahvatlev pakkumine. Eriti kui vaadata, et surve intressidele on hetkel just pigem ülespoole.

Jaga oma mõtteid

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.