DAO

« Back to Glossary Index

DAO (detsentraliseeritud autonoomne organisatsioon) on krüptovara maailmast esile kerkinud idee. Kõik tingimused ja reeglid, millest lähtudes organisatsioon tegutseb, kirjutatakse n-ö “tarka” lepingusse (smart contract) üles.

Sellest tulenevalt ei kuulu see organisatsioon otseselt kellelegi ja keegi justkui ei juhi seda. Kõik tegevus toimub automaatselt vastavalt eelnevalt kirja pandud reeglitele või mõnikord osalejate hääletuse põhjal.

Sellised ideed ei ole alati just liiga hästi lõppenud, sest maailmas kipub ette tulema ootamatusi, mida nende reeglitega ette pole nähtud. Samuti tuleb nii mõndagi tegevust teha ka reaalses maailmas, aga seda koodijupp ei tee.

Vaata näiteks The DAO või ConstitutionDAO näiteid.

Vt ka DeFi