Diskontovõlakiri

« Back to Glossary Index

Diskontovõlakirjade ehk nullkupongvõlakirjade puhul kujuneb tulu nimiväärtuse ja võlakirja hinna vahest. Näiteks kui võlakirja nimiväärtus on 1000 € ja hind 95% nimiväärtusest, siis tulu on 5% ehk 50 €.

Võlakiri antakse tavaliselt välja allahindlusega (diskontoga) ja ostetakse tähtaja saabudes nimiväärtuse hinnaga tagasi.

Vt ka intressirisk, konverteeritav võlakiri, tagasikutsutav võlakiri, kupongvõlakiri