Kupongvõlakiri

« Back to Glossary Index

Kupongvõlakiri on võlakiri, mille puhul tehakse regulaarseid intressimakseid. Näiteks 1000 € nimiväärtusega ja 5% kupongimääraga (intressimäär) võlakiri, maksab sulle aastas 50 € intressi. Intressimakseid võidakse teha erineva sagedusega, näiteks kord kvartalis või kord poolaastas.

Vt ka intressirisk, konverteeritav võlakiri, tagasikutsutav võlakiri, diskontovõlakiri