EBITDA

« Back to Glossary Index

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) ehk kasum enne intresse, makse ja kulumit, on üks levinumaid põhitegevuse kasumi mõõdikuid.

EBITDA ei arvesta näiteks kinnisvarasse või muusse põhivarasse tehtud investeeringuid, mistõttu ei pruugi see alati anda tervikpilti. Küll aga saab selle kaudu vaadata eraldi ettevõtte äritegevuse tulusust, enne kui erinevad raamatupidamislikud aspektid ja intressikulu pilti segasemaks muudavad.