EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) ehk kasum enne intresse, makse ja kulumit, on üks levinumaid põhitegevuse kasumi mõõdikuid.

EBITDA ei arvesta näiteks kinnisvarasse või muusse põhivarasse tehtud investeeringuid, mistõttu ei pruugi see alati anda tervikpilti. Küll aga saab selle kaudu vaadata eraldi ettevõtte äritegevuse tulusust, enne kui erinevad raamatupidamislikud aspektid ja intressikulu pilti segasemaks muudavad.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

%d bloggers like this: