Stagflatsioon

« Back to Glossary Index

Stagflatsioon (stagflation) on majanduse olukord, kus on kõrge inflatsioon, aga samal ajal kõrge tööpuudus ja aeglane majanduskasv. Võidakse kasutada ka lihtsalt kõrge inflatsiooni ja langeva SKPga perioodi kohta.

Vt ka inflatsioon, deflatsioon, disinflatsioon, hüperinflatsioon