Hüperinflatsioon

Hüperinflatsioon on väga kiire hindade tõus. Reeglina loetakse hüperinflatsiooniks seda, kui inflatsioon on üle 50% kuus.

See definitsioon tuleneb Phillip Cagani 1956. aasta raamatust “The Monetary Dynamics of Hyperinflation“, kus ta defineeris hüperinflatsiooni alguseks kuud, kus inflatsioon ületas 50% kuus ja selle lõpuks kuud, kus see langes alla 50% ja püsis allpool vähemalt aasta aega.

Näiteks Venetsueela inflatsioon 2019. aasta lõpus oli 10 398% aasta peale. Kahe maailmasõja vahel Saksamaa Weimari Vabariigis aset leidnud hüperinflatsioon oli aga tipphetkel koguni 30 000% kuus.

Ajaloos kõige suurema inflatsiooniga kuu oli Ungaris 1946. aasta juuli, kus inflatsioon oli 41 900 000 000 000 000% (41,9 kvadriljonit?). Hindade kahekordistumine võttis pisut alla 16h aega.

Vt ka inflatsioon, deflatsioon, disinflatsioon, stagflatsioon

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

%d bloggers like this: