Hüperinflatsioon

« Back to Glossary Index

Hüperinflatsioon on väga kiire hindade tõus. Reeglina loetakse hüperinflatsiooniks seda, kui inflatsioon on üle 50% kuus.

See definitsioon tuleneb Phillip Cagani 1956. aasta raamatust “The Monetary Dynamics of Hyperinflation“, kus ta defineeris hüperinflatsiooni alguseks kuud, kus inflatsioon ületas 50% kuus ja selle lõpuks kuud, kus see langes alla 50% ja püsis allpool vähemalt aasta aega.

Näiteks Venetsueela inflatsioon 2019. aasta lõpus oli 10 398% aasta peale. Kahe maailmasõja vahel Saksamaa Weimari Vabariigis aset leidnud hüperinflatsioon oli aga tipphetkel koguni 30 000% kuus.

Ajaloos kõige suurema inflatsiooniga kuu oli Ungaris 1946. aasta juuli, kus inflatsioon oli 41 900 000 000 000 000% (41,9 kvadriljonit?). Hindade kahekordistumine võttis pisut alla 16h aega.

Vt ka inflatsioon, deflatsioon, disinflatsioon, stagflatsioon