Equal Weight Index

« Back to Glossary Index

Equal Weight Index ehk võrdsete osakaaludega indeksi puhul on tegemist indeksiga, kus kõigi varade osakaal on võrdne.

Näiteks sellise loogikaga koostatud S&P 500 indeksis on iga aktsia osakaal ligikaudu 0,20% (100% / 500 aktsiaga = 0,20%). Koos hinnakõikumistega need osakaalud küll aja jooksul veidi muutuvad, aga regulaarne rebalansseerimine taastab selle jaotuse.