Rebalansseerimine

« Back to Glossary Index

Rebalansseerimine on erinevate varade või varaklasside soovitud tasakaalu taastamine.

Näiteks, kui soovid omada portfelli, kus aktsiad, võlakirjad ja laenud ning kinnisvara moodustavad kõik 33%, siis pead oma portfelli aeg-ajalt rebalansseerima. Erinevad varad tõusevad ja langevad erinevas tempos.

Sarnaselt teevad rebalansseerimist ka erinevad fondid. Näiteks võrdsete osakaaludega (equal weight index) indeksfond peab regulaarselt aktsiate osakaale rebalansseerima.

Seda saab teha nii, et liiga suure osakaaluga varasid müüakse kui ka nii, et väiksema osakaaluga varasid ostetakse juurde.