EVK

« Back to Glossary Index

Eesti väärtpaberikeskus peab Eesti väärtpaberite keskregistrit. See on register, milles registreeritakse aktsiate ja muude väärtpaberitega tehtud tehinguid. Selles registris on kirjas, millised Eesti aktsiad, ettevõtte osalused, võlakohustused jne kellele kuuluvad.

Kui soovid osta näiteks Eesti aktsiaid, siis peab sul olema EVK väärtpaberikonto.