High-Water Mark

« Back to Glossary Index

High-Water Mark on fondiosaku senine kõige kõrgem hind. Seda kasutatakse sageli aktiivselt juhitud fondides edukustasu arvestamisel. Fondijuht saab edukustasu ainult selle tootluse pealt, mis ületab varasemat fondi kõrgeimat tippu.

See tähendab, et kui fond alustab 10 € osaku tasemelt ja kasvatab väärtust 50 € peale, siis edukustasu võetakse 40 € kasvu pealt. Kui fondiosaku hind seejärel kukub tagasi 30 € peale, siis kuni 50 € ületamiseni enam edukustasu ei arvestata.

Praktikas aga kipuvad investorid oluliselt rohkem edukustasu maksma, kui see lepingus kuvatud protsent. Ühest küljest seetõttu, et investorid müüvad kahjumis fonde maha ja teisest küljest panevad ka fondihaldurid ise need kehvad fondid kinni.

Lõpptulemuseks on see, et kõige kõrgema hinnani jõudes tuli edukustasu maksta, aga peale langust selleni taastumist ilma edukustasuta investor ei saa. Investor läheb üle uude fondi, kus iga euro tootluse pealt võetakse jälle edukustasu.

Mõne uurimuse järgi maksavad investorid fondijuhtidele selle tulemusena lepingus kuvatud protsendist koguni 2,5x suuremat edukustasu, kui antud fondihalduri kõigi fondide tulemused kokku õigustaksid.