Rahaturuinstrumendid

« Back to Glossary Index

Rahaturuinstrumendid (money market instruments) on globaalselt lühiajalise laenamisega (alla 1 aastase perioodiga) seotud instrumendid. Neid peetakse reeglina madala riskiga investeeringuteks ja neil on seetõttu ka madal tootlus.

Rahaturuinstrumentideks on näiteks keskpanga reservid, riiklikud väärtpaberid, deposiidisertifikaadid ja repod (väärtpaberite müügi- ja tagasiostulepingud), kommertsväärtpaberid, diskonteeritud vekslid, lühiajalised munitsipaalväärtpaberid.

Sellistesse varadesse saab investeerida ka näiteks läbi rahaturufondide.