Rahaturuinstrumendid

« Back to Glossary Index

Rahaturuinstrumendid on globaalselt lühiajalise laenamisega (alla 1 aastase perioodiga) seotud instrumendid. Neid peetakse reeglina madala riskiga investeeringuteks ja neil on seetõttu ka madal tootlus.

Rahaturuinstrumentideks on näiteks keskpanga reservid, riiklikud väärtpaberid, deposiidisertifikaadid ja repod (väärtpaberite müügi- ja tagasiostulepingud), kommertsväärtpaberid, diskonteeritud vekslid, lühiajalised munitsipaalväärtpaberid.

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.